20. juni 2024

Ikke råd til husleje – så opsig lejemålet, helt enkelt

Jamen det da så fint. Hvor skal alle disse mennesker så bo? I en campingvogn eller?

Der blir trængsel i skovene med telte i den kommende tid…


Arrogance på højeste plan.

Hvis ikke man har råd til at bo til leje, har man som oftest ej heller råd til at bo til eje.

Så hvad er alternativerne, hvad forventer de?

Skal befolkningen flytte på herberg, shelter eller telt i skoven?

De stigende priser resultere for flere & flere nu i at de må vælge mellem at brødføde deres familie eller have el, vand & varme i hjemmet.

Flere end nogensinde må nu flytte fra hus og hjem. Flytte på Herberg eller hos familie, venner & bekendte for at have råd til en hverdag hvor osse at der er råd til mad.

Den siddende regering og deres puppet masters har iværksat agenda (YOU WILL OWN NOTHING AND BE HAPPY) på befolkningens bekostning med befolkningen som betalere af deres ønske om the NWO agenda.

Vi skal til at overveje, hvorvidt vi idag stadigvæk har brug for et system, der åbenlyst agerer efter egne interesser med befolkningen som betalere, imens vores økonomi/velfærd udhules – ligesåvel som muligheden for at leve en anstændig tilværelse indskrænkes ydeligere dag for dag.

Hvis ikke der handles snarest har vores børn og kommende generationer ikke længere en værdig fremtid at se frem til.


https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/lavtlonnede-risikerer-at-matte-ga-fra-hus-og-hjem?publisherId=13559569&releaseId=13651713

https://www.tv2east.dk/soroe/gasprisen-er-eksploderet-nu-flytter-mor-og-datter-i-telt

https://www.bt.dk/samfund/llo-chef-det-er-en-tikkende-bombe

https://www.dr.dk/nyheder/politik/prisstigninger-koster-pensionister-8500-kr-i-ekstraregning-i-aar-ingelise-er

https://nyheder.tv2.dk/business/2022-08-08-tusindvis-af-boliger-faar-huslejestigninger-det-her-gaar-galt

https://www.bt.dk/erhverv/nedslaende-melding-fra-okonomer-din-lon-falder#Echobox=1660482757

Neil Oliver “Think The Unthinkable”:

https://youtu.be/tiPhjPqoJJQ

Loading