17. juli 2024

2009 – Mystisk ændring af WHO’s definition af en pandemi

Læs her fra 2009 :

WHO har pludselig ændret definitionen på en pandemi på sin hjemmeside. Nu kan stort alle influenzaer kaldes for pandemier, mener kritikere. Dermed vil medicinalindustrien også fremover kunne tjene milliarder på vaccine til relativt ufarlige sygdomme.

Udland 16. november 2009

På WHO’s hjemmeside er definitionen af en pandemi blevet ændret. I maj var det et krav, at en influenza skulle forsage et ‘enormt antal af døde eller syge’, før den kunne betegnes som en pandemi. Men det er ikke længere en del af definitionen. I dag er disse linjerne klippet ud, og det er betænkeligt, mener flere forskere:

»WHO forudsagde svineinfluenza i 2005, men det var først, da de ændrede definitionen for en pandemi i 2009, at de fik ret,« siger epidemiolog Tom Jefferson, der har arbejdet i Rom for det uafhængige forskningsinstitut, Cochrane, i 15 år.

Han finder det mærkværdigt, at netop de linjer er klippet ud, fordi svineinfluenzaen foreløbig kun har kostet 6.071 mennesker livet i modsætning til den almindelige influenza, der ifølge WHO hvert år koster op mod 500.000 mennesker livet.

»Vi er nødt til at vide, hvorfor definitionen blev ændret? Hvem, der ændrede den og hvornår? Efter min mening bør det hele undersøges af et uafhængigt værn,« siger Tom Jefferson.

Tidligere speciallæge i arbejds- og samfundsmedicin på bl.a. Aarhus Universitet, Mauri Johansson, er enig:

»Begrebet er udvandet. Rigtig mange influenzaer vil fremover kunne betages som pandemier, og beslutningen ligger alene hos WHO,« siger Mauri Johansson, og peger på konsekvenserne:

»Alle medlemslande er forpligtede til at følge anbefalingerne fra WHO – i Danmark er vi tilmed forpligtet til at købe vacciner imod influenzaen, fordi vi lige som mange andre lande har lavet en kontrakt med en virksomhed, og den bliver udløst, hvis WHO erklærer pandemi.«

Information beskriver i dag, hvordan flere af WHO’s eksperter er betalt af medicinalindustrien – og hvordan beslutningen om at gøre H1N1 til en pandemi har udløst vaccineordrer hos medicinalindustrien for op imod 55 milliarder kroner.

Den nye definition bør føre til en ændring i beredskabet, mener Peter Doshi: »Jeg mener ikke, at det giver nogen mening at have et pandemiberedskab, der er designet til en nødsituation, hvis den sygdom, der udløser nødberedskabet, ikke er mere alvorlig end det gennemsnitligt årlige sygdomsniveau. At kalde noget for en pandemi afføder alvorlige reaktioner i det offentlige sundhedsvæsen, som igen får alvorlige sociale, politiske og økonomisk konsekvenser,« siger Peter Doshi.

Hos WHO mener talsmand for H1N1’s globale alarmberedskab, Gregory Härtl ikke, at der er problemer med definitionen af en epidemi:

– Hvorfor er ‘enormt antal af døde og syge’ ikke længere en del af WHO’s definition på en pandemi?

»Den formulering har brugt siden 2004, hvor den blev lagt på en hjemmeside. Men den har aldrig været den officielle definition. Der skal man i stedet se på The Pandemic Preparedness Guidance«.

– Definitionen står på WHO’s hjemmeside under overskriften: Hvad er en influenzapandemi? Men det er ikke en definition?

»Jeg ved godt, at man skulle tro, at hjemmesiden er officiel, men det er den altså ikke. Sætningen ‘enorme antal af døde og syge til følge’ har aldrig været i The Pandemic Preparedness Guidance«.

Det har ikke været muligt at finde ud af præcis, hvornår ændringen af definitionen på WHO’s hjemmeside blev gennemført…

https://www.information.dk/udland/2009/11/mystisk-aendring-whos-definition-pandemi

Loading