19. juni 2024

Norge : Politiets nye handlingsplan satser f.eks på at styrke politiets arbejde med minoriteter og LGBT+ personerne. Selv uniformsreglementet skal muligvis revideres

Af Kirsten Hildebrandt :

I NORGE HAR DE EN KVINDELIG POLITIDIREKTØR, BENEDICTE BJØRNLAND.

Hun vil have mere mangfoldighed i politiet. Målet er at blive bedre til at ›bygge relationer til en mangfoldig og sammensat befolkning‹

Politiets nye handlingsplan satser f.eks på at styrke politiets arbejde med minoriteter og LGBT+ personerne. Selv uniformsreglementet skal muligvis revideres.

Viden om LGBT+ personer skal styrkes, og flere personer med minoritetsbaggrund ønskes til Politihøjskolen.

»At planen er ambitiøs er kun en fordel, da det samfund, politiet betjener, bliver mere og mere komplekst«.

På spørgsmålet om, hvad der er politiets største udfordring, når det gælder mangfoldighed, henviser Bjørnland til dem med forskellige kønsidentiteter.

Transpersoner nævnes, og hun mener, » at arbejdsgiveren er forpligtet til at sørge for, at alle er komfortable med transpersoner i garderoben. Det er ikke nok bare at deltage i Pride. Det må genspejles i det daglige på arbejdspladsen….

I dag siger uniformsreglementet, at i de tilfælde, hvor uniformen er forskellig mellem kønnene, skal den beklædning benyttes, som er godkendt til vedkommendes køn. Det kan være, at uniformsreglementet bør revideres på dette område.

Hvis man først skal vurdere at revidere uniformsreglementet, samtidig med, at man skal satse på mangfoldighed – og specielt nævner etniske og religiøse minoriteter, da er det ikke utænkeligt, at hijabdebatten vil genopstå«.

Bjørnland: “Men transpersoner bringer med sig nogle specielle problemer. Kort kan nævnes 4 udfordringer:

Garderobetilgang…

Indføring af et utal af nye pronomener…

Evigt mas om krænkelser må påregnes…

Den medicin, de, der skal ændre køn, må bruge… “

Læs mere her:

https://www.document.no/2022/09/06/politiet-skal-bli-mangfoldig-transpersoner-er-selvfolgelig-velkomne/?fbclid=IwAR0BatMefYCBotDGvEHTqqzDvPlAWs8gVbBZxZABr14FQQZrAcUPF5XP7eQ

Loading