15. juni 2024

Af Thomas Friis Bruun :

HAR DU LÆST GRUNDLOVEN?

Hvis man så deres majestæts 50 års jubilæumsshow, ville man have hørt Danmark blive kaldt for ‘monarki’, og Margrethe vores ‘monark’, samt ‘regent’

Det havde jeg nok studset over, hvis ikke jeg allerede var klar over at det politiske system er en kæmpe løgn.

Demokrati er en illlusion, vi har ikke demokrati i Danmark. Folketinget arbejder ikke for folket, de arbejder for kongen ( dronningen ).

Vi kan holde Mette Frederiksen og de andre ministre nok så meget til ansvar, men i virkeligheden er det vores regent der sidder med ansvaret og de store beslutninger.

Læs endelig gerne selv :

– Og nej, grundloven skal ikke tolkes anderledes end som skrevet, som mange påstår.

§ 2. Regeringsformen er indskrænket-monarkisk. Kongemagten nedarves til mænd og kvinder efter de i tronfølgeloven af 27. marts 1953 fastsatte regler.

§ 3. Den lovgivende magt er hos kongen og folketinget i forening. Den udøvende magt er hos kongen. Den dømmende magt er hos domstolene

§ 12. Kongen har med de i denne grundlov fastsatte indskrænkninger den højeste myndighed over alle rigets anliggender og udøver den gennem ministrene.

§ 13. Kongen er ansvarsfri; hans person er fredhellig. Ministrene er ansvarlige for regeringens førelse; deres ansvarlighed bestemmes nærmere ved lov.

§ 14. Kongen udnævner og afskediger statsministeren og de øvrige ministre. Han bestemmer deres antal og forretningernes fordeling imellem dem. Kongens underskrift under de lovgivningen og regeringen vedkommende beslutninger giver disse gyldighed, når den er ledsaget af en eller flere ministres underskrift. Enhver minister, som har underskrevet, er ansvarlig for beslutningen.

§ 17. Stk. 1. Ministrene i forening udgør statsrådet, hvori tronfølgeren, når han er myndig, tager sæde. Kongen fører forsædet undtagen i det i

§ 8 nævnte tilfælde og i de tilfælde, hvor lovgivningsmagten i henhold til bestemmelsen i

§ 9 måtte have tillagt statsrådet myndighed til at føre regeringen.


Opdateres…

Loading