20. juni 2024

Hvorfor udbrød der brand på Studstrupværket?

Det er lidt påfaldende, at der pludselig, midt i en energi krise, udbryder brand på et kæmpe stort fjernvarme anlæg. Der er simpelthen gårt ild i træpillerne i fjernvarme anlæggene!

Nu har de brugt træpiller siden ’17 uden problemer – og pludselig bryder de i brand – det lugter altså….

De 55 ton træpiller kunne have lavet fjernvarme til de mange 1000 kunder i 10 dage (95% af Århus befolkning) ….

I samme tråd med træpillerne – så vil de skifte til såkaldt vedvarende energi i 2030 – mon ikke de sætter skub i den udvikling nu!? Med andre ord, så bliver det endnu dyrere for kunderne…

https://www.kredslob.dk/om-os/presse-og-medier/pressemeddelelser/2021-pressemeddelelser/090621-presse-aarhus-siger-farvel-til-traepillerne-efter-2030#:~:text=AffaldVarme%20Aarhus%20har%20igennem%20flere,stadig%20komme%20fra%20b%C3%A6redygtige%20tr%C3%A6piller.

https://www.kredslob.dk/produkter-og-services/fjernvarme/din-varme-og-forbrug/din-groenne-fjernvarme/certificeret-baeredygtige-traepiller


Lidt i samme tråd :

Loading