19. juni 2024

Hvordan kan en voksen stemme socialistisk?

Skrevet af Steffen G Møller.

Uddrag fra artiklen :

“Hvis du ser rundt omkring i verdenen og ser på de lande som lever på et socialistisk grundlag, hvordan går det med dem?” Cuba, Kina, Vietnam, Nordkorea, USSR og senest og ikke mindst Venezuela…. Lang pause…… Der var ingen svar.

“Vil det så betyde at du står og promovere en ideologi, du ikke kender konsekvenserne for at indføre?” ….. Lang pause…… og igen en tale som solidaritet, fællesskab og at alle skal have det godt.

….

Så måtte jeg fortælle ham hvad der sker når der bliver indført Socialisme.

Vi kan starte med det nyeste skud på stammen, Venezuela!

Venezuela har været det land i Sydamerika som har de største olieforekomster og har været det rigeste land per capita i den region.

Efter at præsidenterne Hugo Chávez og efterfølgeren Nicolás Maduro har indført socialisme i landet er det stille og roligt faldet fra hinanden. Grunden til at landet falder fra hinanden er, at socialismen stopper den frie tanke for de innovative og kreative mennesker som ofte er dem som opretter nye firmaer og derved giver nye muligheder for landet.

Tanken bag socialismen er blandet andet den socioøkonomisk tanke, hvor staten har bestemmelsesret over private virksomheder, banker og andre institutioner i landet – hvilket de facto betyder at staten ejer alt i landet og den centrale magt bliver altoverskyggende. Det betyder også at det personlige initiativ også styres centralt i bred omfang. Resultatet af sådan en indgriben betyder at mennesker med et kreativt og innovativt tankesæt enten bliver passive eller finder en anden nation at være i.

Mennesker med uddannelser og personlige ressourcer forsvinder også ud af landet fordi de mangler muligheder (Det vil sige rygraden i nationen bliver passiviseret – altså dem som starter virksomhed og kommer med nye idéer).

Dette resulterer i en negativ kædereaktion af uheldige ting som:

Hjerneflugt

faldende gennemsnitlige IQ i nationen

Faldende indtægt

dårligere uddannelse

dårligere sundhedssystem

faldende velfærd

mangel på fødevarer

øget korruption

den personlige frihed bliver mere og mere indskrænketen

general nedadgående spiral for landet

dårligere miljø/klima

manglende udvikling

alle bliver fattigere

og meget mere…..

Læs

https://msgm.dk/hvordan-kan-en-voksen-stemme-socialistisk/

Loading