20. juni 2024

Rewilding eksperimenterne både er, har haft og får fatale konsekvenser for dyr, planter og træer

Se den fantastiske, men triste, video lavet af Roberta Film fra oktober i år, 2022.

Den fortæller rigtig godt, hvor sindssygt og fuldstændig ødelæggende dette katastrofe projekter!

Der fortælles om både, hvordan dyrene mistrives og mishandles, hvordan dyreværnsloven bliver tilsidesat af div. højtstående politikere og biologer, men også hvordan træerne og skovene lider under disse sindssyge projekter – og at vi rent faktisk kommer til at mangle produktions træ i fremtiden – og dette er et kæmpe problem, Se også her, og som følge af det, er vi allerede 25 år bagud nu med bygge/produktionstømmer – fortsætter dette, ser vi ind i en fremtid, hvor vi intet kan bygge.

Dels fordi der simpelthen ikke ER tømmer at finde nogle steder, for Rewilding eksperimenterne er world wide – og fordi de andre produktions former, mursten, jern osv bliver pålagt så store CO2 afgifter, at de simpelthen lukker!

Velkommen til 2030 – you will own nothing and you will be happy!

Se filmen her :


Her er flere billeder :

Loading