20. juni 2024

Rentechok på vej for mange landmænd: Terminerne kan blive mangedoblet.

For de fleste danskere er det dårligt nyt, at renterne stiger. Men for dem med variabelt forrentet lån kan det allerede om ganske kort tid ende med en stor og kontant ekstraregning på lånet….

– Langt de fleste landmænd ligger i variabelt forrentede lån og vil opleve prisstigninger – også på denne del. Særligt de sidste par måneder har den korte rente, som mange landmænd har, rykket sig ganske betydeligt, og det gør, at terminerne i starten af de nye år vil være mangedoblet.

Renteudgiften kan stige fra 0 til 125.000!

I dag ligger et Cibor6-lån på 2,17 procent, og alle prognoser fra de store finanshuse forventer yderligere rentestigninger til et niveau på omkring 2,5 procent.

For en landmand med et lån på 5.000.000 kroner betyder det, at renteudgiften stiger fra omkring 0 kroner til cirka 125.000 kroner i 2023. Udover rentestigningen skal bidragssatsen også lægges til, og det er noget, institutterne vurderer løbende på, blandt andet på baggrund af nøgletallene i regnskabet.

– Det er noget af en meromkostning at skulle forholde sig til, når vi samtidig har en farlig cocktail af stigende energipriser, foderpriser og mange andre prisstigninger, siger økonomirådgiveren og påpeger:

– Det er min opfattelse, at langt de færreste landmænd har opdaget, hvor meget deres variable finansieringer kan påvirke deres regnskab, og de skal allerede nu begynde at tænke på de konsekvenser, det medfører.

Læs mere her… :

https://effektivtlandbrug.landbrugnet.dk/artikler/driftsoekonomi/82823/terminerne-kan-blive-mangedoblet.aspx?fbclid=IwAR2qki83lyDkfQsOsRSq7zTcAQZSHcBYD6T4IjfQgL76SGm8-RU56EegTrY


Mælkeproducent: Næste års gødning er købt, men skal vi give 80 eller 90 procent af det normale?

Af Holger Hedelund Poulsen – fortalt til Frederik Thalbitzer

Jeg har snart købt al gødning til næste års brug. Jeg tør ikke stole på, at vi kan købe gødning til foråret. Det meste er leveret, men det er også 200.000 kroner ud af baglommen pr. læs. Nu går vi og overvejer, hvordan mark- og gødningsplanen skal være. Skal vi mon bruge 80 eller 90 procent af det normale med de priser, der gælder?

https://landbrugsavisen.dk/kv%C3%A6g/m%C3%A6lkeproducent-med-180-k%C3%B8er-n%C3%A6ste-%C3%A5rs-g%C3%B8dning-er-k%C3%B8bt-men-skal-vi-give-80-eller-90-procent-af


Skrevet af Flemming Schmidt:

Det bliver en kold og hård tid, men det er ikke Mettes skyld, hun er forpligtet af Schwabs agenda:

1. Den kunstigt fremstillede pandemi indfører digital kontrol og gældsætter de private erhverv.

2. Den sanktionsfremstillede energikrise lukker private erhverv og gældsætter private ejendomme.

3. Klima-propagandaen lukker landbruget.

4. Staten overtager jorden, produktionen, de liberale erhverv og private ejendomme.

5. Velkommen til den nye verdensorden.

Er du utilfreds, så husk, at WEF agendaen aldrig har været hemmeligholdt, den er offentlig på deres hjemmeside, og hvert år flokkes verdens industriledere og den politiske elite til Davos for at tilskynde og udvise loyalitet overfor dette uvæsen.

Vores Lars Løkke, Jarlov og andre har underskrevet tro og love erklæringer, og pengene flyder i en lind strøm.

Det hele gennemføres med de politiske aktivister, der forestiller at være journalister, som omhyggeligt undgår at tale om det vanvittige projekt kaldet The Great Reset.

Med en passiv befolkningen, der er mest optaget af sit personlige omdømme, om så hele byen brænder, kører programmet på skinner.

Snart vil selv de mest tonedøve vågne op til “the new normal” med sloganet “du vil intet eje, og du vil være lykkelig” og vil spørge, “hvordan kunne det gå så galt, hvordan kunne det ske?”

Svaret må være, “fordi du var så bange for dit omdømme, at du end ikke turde tænke dig om.”

Loading