14. juni 2024

40 ÅR MED DR. DEATH SPECIAL : Anthony Fauci

D. 24/10/22

Af Ole Jensen :

CIRCUS CORONA COMA – – – 40 ÅR MED DR. DEATH SPECIAL – – – AIDS REPRISE

Vi kigger idag på især HIV/AIDS historien som forløber til den globale dødsforkølelses forestilling.

I begyndelsen af 80erne stod CDC’s pandemi patruljer overfor omfattende nedskæringer af budgettet, grundet udeblivelsen af — pandemier. Der måtte gøres noget, og der blev ledt med lys og lygte efter en mulig pandemi.

En af kandidaterne var AIDS – Aquired Immune Disease Syndrome – en mystisk ny sygdom der hærgede i især homoseksuelle kredse, og den var karakteriseret ved generel afkræftelse og immunsvigt, og hvortil følgende diagnoser var knyttet: PCP/pneumocystisk lungebetændelse, candida, lungebetændelse, cytomegalovirus, toxoplasmose, livmoderkræft, kaposis sarcoma, lymphoma (lymfekræft) etc.

Unge mænd i 30erne, lå og kreperede på hospitalerne, mens lægerne magtesløst så til.Ind på scenen kom så Robert Gallo, der via opbakning fra epidemipatruljen, og med nogle virus prøver han havde fået fra Luc Montagnier, udmundede i at man i foråret 1984 overfor hele verden kunne proklamere: “AIDS forårsages af den nyopdagede HIV virus. Den er udbredt i især homoseksuelle kredse. Den overføres hovedsageligt ved seksuel aktivitet.”

“HVIS MAN ER SMITTET HAR MAN TYPISK 6-12 MÅNEDER TILBAGE AT LEVE I.

”Hele verden gik i chok. Denne nye virus, denne nye sorte død, kunne betyde en affolkning af indtil da ukendte proportioner. Sikker sex blev et centralt emne. Der cirkulerede teorier om hvordan at HIV kunne gemme sig i lymfesystemet, og langsomt undergrave immun forsvaret igennem mange år. Der ledtes efter en effektiv behandling mod denne nye virale sygdom, og efter kort tids testning, kom AZT på markedet. Produceret af Glaxo Wellcome, blev dette standardbehandlingen for AIDS. Sidenhen blev AZT behandlingen erstatter med protease hæmmere – i lave doser. Kristne fundamentalister mente det måtte være Guds straf over sodomitterne. Nogle steder i afrika blev du regnet som et AIDS dødsfald hvis du var testet positiv, og blev kørt over af en lastbil efterfølgende. Menneskeheden overlevede på mirakuløs vis pandemien, og den omtales idag stort set aldrig.

HVAD DER ALDRIG NÅEDE UD TIL OFFENTLIGHEDEN.

Peter Duesberg, en vordende nobel pris modtager, en af grundlæggerne af videnskaben om retrovirus, herunder dens nomenklatur, skød HIV/AIDS teorien i sænk i 1986, og blev derefter persona non grata, forfulgt, fortiet, og degraderet til at undervise førsteårs studerende på UCLA. Han formulerede en teori om cancergener, om han selv skød i sænk. Det forhindrede dog ikke andre i at fortsætte ad det spor.

http://www.duesberg.com/

https://en.wikipedia.org/wiki/Peter_Duesberg

Han stillede spørgsmålstegn ved om HIV virussen overhovedet kunne forårsage det, man sagde den kunne. Idet vi ved at retrovirus typisk er ret harmløse, og hvis man bliver syg af dem, så er det når man bliver inficeret, og ikke senere når man har dannet anti stoffer mod den.

Luc Montagnier, den egentlige opdager af HIV virussen, og som han fik en nobel pris for, mente at virussen ikke kunne være eneårsag til alt det man sagde den gjorde. Der måtte være cofaktorer involveret.

Robert Gallo blev tiltalt for videnskabelig uredelighed. Alene at teste for HIV positiv status var et cirkus uden lige. Western blot, Eliza, PCR etc.. Problemet var/er at der ikke var en guld standard for testning. Altså en 100% præcis og nøjagtig test. Det vil sige at i det ene land eller laboratorie kunne du teste positivt, mens et andet sted kunne du teste negativt. Af dem som havde den oprindelige diagnose AIDS var det langt fra alle der testede positivt. Desuden var testen typisk baseret på at konstatere tilstedeværelsen af anti stoffer, som er tegn på immunitet.

Eksisterer HIV virussen overhovedet? Måske?

Måske er den resultatet af vaccine forsøg i belgisk Congo? Måske er den resultatet af kønslig omgang med aber? Måske er der tale om noget helt andet?

AZT

AZT viste sig at være en katastrofe. Oprindeligt udviklet som et kemoterapeutikum, og baseret på et derivat af sildesperm, blev det oprindeligt lagt på hylden grundet sin toxicitet. At det overhovedet blev godkendt, skyldes bias og fusk under test udførelsen. Jo tættere Glaxo folk var involveret i testene, jo bedre resultater fik man. Det cirkus fik dog et skud for boven, da Concorde undersøgelsen, et længere varende europæisk studie, blev offentliggjort i 1994. Den konkluderede at ingen behandling var bedre end AZT over tid, og aktierne styrtdykkede. Som sagt er protease hæmmere i dag standard behandling, og i lav dose. Jo lavere dose, jo bedre. Ingen dose er nok allerbedst.

Men AZT nåede at slå mange ihjel. Den er en T terminator. Der kører følgende basepar i DNA syntesen: C, G, A og T. T terminatoren klipper når man når til T i basesekvensen. Hvad betyder det? Det betyder at med tilstrækkelige mængder af AZT i kroppen lukker al DNA aflæsning og replikation ned. Det dør man af. Forventningen var, at AZT snarere ville lukke ned for HIV’s replikation, end replikationen af alt andet. En fuldstændigt ubegrundet og udokumenteret påstand.

En amerikansk mor oplevede at et af hendes børn blev testet HIV positivt. Det fik efterfølgende AZT behandling og sygnede langsomt hen og døde. Så blev et andet af hendes børn testet positivt. Moderen nægtede at lade barnet få AZT, og det hele endte i en retsssal, da de medisvinske myndigheder ikke mente hun havde ret til at nægte sit barn adgangen til den ”livreddende behandling.” Peter Duesberg var indover sagen, og det endte med anerkendelsen af moderens ret til frit at vælge og fravælge.

AIDS SOM LIVSSTILS SYGDOM?

Som bekendt var AIDS kendt/opstået i homoseksuelle kredse. Og udover generelt immunsvigt, var kaposis sarcoma en af de sygdomme typisk knyttet til diagnosen. Det var usædvanligt at se kaposis sarcoma hos unge mænd, da man ellers typisk kun havde set den hos ældre mænd med hjertefejl.

https://en.wikipedia.org/wiki/Kaposi%27s_sarcoma

Ældre mænd med hjertefejl, som typisk havde nitroglycerin klar, hvis de skulle få et hjerte anfald. Nitroglycerin er en NOX forbindelse. Altså kvælstofoxid plus noget mere. Hvad de færreste ved: de unge mænd med diagnosen AIDS og kaposis sarcoma kom fra homoseksuelle miljøer. Miljøer der er kendt for sexuel promiskuitet, og udbredt brug af stoffer. Herunder et højt forbrug af det man kalder “poppers”.

https://altomstoffer.dk/leksikon/poppers

Poppers er også en NOX forbindelse. Den har en kortvarig karudvidende virkning og inhaleres typisk kort førend udløsning, for at give en forstærket orgasme oplevelse. Et ganske lille studie fandt en over 90% + korrelation mellem AIDS/kaposis sarcoma diagnosen og poppers. Der blev dog aldrig fulgt op på det. Med andre ord: det er muligt at AIDS primært er/var en livstilssygdom, foråsaget af at man kneppede hjernen ud nede i saunaklubben 6 dage om ugen, og fyldte sig med poppers, coke, og andre festlige Big Harma produkter. Denne mulige årsag vakte dog ikke interesse. Bathhouse/saunaklubmiljøerne havde ingen interesse i at lægge livsstilen om, eller tage ansvar for deres handlinger. Så hellere gøre fælles front med lægerne og Big Harma industrien.

Peter Duesberg bemærker i sin bog, om hvordan der er en påfaldende lighed mellem kviksølv forgiftning, og fremskreden syfilis, da kviksølv i sin tid var standardbehandlingen for syfilis.Der er også en påfaldende lighed mellem “AIDS i udbrud” og AZT forgiftning. Han nævner også “Continuum” gruppen i UK. En gruppe af folk med HIV/AIDS diagnosen, der ikke ville finde sig i hverken AZT behandlingen, 6-12 måneders dødsdommen, og ikke anerkendte viussens eksistens. Som demografisk gruppe, det vil sige fordelt på køn alder og erhverv, udviste de ikke større dødelighed end en tilsvarende ikke HIV positiv gruppe. Gruppen eksisterer dog ikke længere, og lederne døde relativt unge, så her har vi en lettere kontra indikation.

https://en.wikipedia.org/wiki/Continuum_(magazine)

Et kontinent som Afrika, hvor HIV/AIDS hærgede, oplevede en enorm stigning I befolkningen post HIV. Den mest nærliggende og hyppige årsag til immunsvigt og for tidlig død er: fejlernæring og underernæring.

OPSUMMERING:

der var mange der døde efter påbegyndt AZT behandling. Jeg så selv nogle af dem der havde fået diagnosen og behandlingen i begyndelsen af 90erne, hvor jeg endnu ikke forstod hvad der foregik. Der var nok 100.000er der røg på den konto. Der er masser der er i live den dag idag, på trods af en positiv test, og påstanden om “6-12 måneders levetid.” En direkte kausalitet mellem HIV virussen og diverse sygdomme er aldrig blevet påvist på overbevisende vis.

Loading