19. juni 2024

Migrant-import-skibet Ocean Viking fra Norge henter fortsat masser af lykkeriddere fra de varme lande

Skrevet af Kirsten Hildebrandt :

VIGTIG INFO HER!

I CA 7 ÅR har jeg skrevet om skibet OCEAN VIKING.

Det sejler under norsk flag – og befinder sig ustandseligt i Middelhavet, hvor det tager illegale migranter ombord.

Kaptanjen kan ikke finde ud af at sejle dem retur.

Skibet har i årevis lagt til i Italien – med tusindvis af migranter…. !

Den 22. oktober 2022 fik Italien ny premierminister – Giogia Meloni.

Hun lovede inden valget, at det skal være slut med de mange både, der lægger til ved de italienske kyster.

Skibet OCEAN VIKING, der i halvanden uge har forsøgt at lægge til, må nu søge mod Frankrig.

Frankrig kræver, at Italien skal åbne havnene!

Der er 234 ombord.

Prøv lige at se, hvad EU-Kommissionen udsendte i går 9.11.22 – En erklæring om situationen i Middelhavet. De VIL ha’ disse mennesker til Europa. Vi ved det, men det bliver mere og mere tydeligt.

To gange i erklæringen henviser de til ›pagten‹…. og ›den nye pagt‹. Det må vel betyde Global Compact for Migration – også kaldet Marrakech-aftalen?

Her teksten i deres erklæring – en hurtig oversættelse…. :

»Europa-Kommissionen opfordrer til øjeblikkelig ilandsætning, på det nærmeste sikkerhedssted, af alle personer, der er reddet, og som er ombord på Ocean Viking.

Situationen ombord på skibet har nået et kritisk niveau og skal omgående tages op for at undgå en humanitær tragedie.

Kommissionen minder om princippet om loyalt samarbejde og opfordrer medlemsstaterne til at arbejde sammen for at sikre en fælles reaktion, hvor livets hellighed er af største vigtighed og primære hensyn.

Det er vigtigt at yde støtte til de medlemsstater, der regelmæssigt modtager ankomster ad søvejen. Baseret på den fælles aftalte solidaritetsmekanisme er et betydeligt antal pladser til rådighed for at hjælpe med at lette noget af presset gennem flytning til andre medlemsstater.

Migrationshåndtering håndteres mest effektivt af medlemsstaterne, der arbejder sammen om at opnå fælles europæiske løsninger.

Det specifikke ved eftersøgnings- og redningspraksis, som er opstået i Middelhavet i de seneste år, og som vi ser dem i dag, kræver en strukturel, pålidelig og bæredygtig ramme i overensstemmelse med EU’s kompetencer og internationale standarder.

Som en del af den nye pagt om migration og asyl har Kommissionen ud over en stærk solidaritetsmekanisme udstukket en vej til en fælles reaktion på eftersøgning og redning. Dette er et nøgleelement i europæisk integreret grænseforvaltning.

Kommissionen vil genoplive arbejdet med at styrke samarbejdet mellem medlemsstaterne om eftersøgnings- og redningsaktiviteter. Den vil derfor hurtigst muligt indkalde medlemsstaterne til at arbejde videre med fælles løsninger og forventer, at alle medlemsstater deltager i en ånd af oprigtigt samarbejde, solidaritet og gensidig tillid.

Den situation, vi er vidne til i Middelhavet, afslører endnu en gang det presserende behov for en enestående, sammenhængende migrations- og asylpolitik. Kommissionen foreslog et sådant system for to år siden og benytter lejligheden til at forny sin opfordring til medlemsstaterne og Europa-Parlamentet om at fremme arbejdet med at vedtage det.

Den har en ordentlig, bæredygtig ramme for migrationsstyring på EU-plan – i form af den nye pagt om migration og asyl – som vil give den strukturelle løsning på disse situationer.”

——————————————————————————————————————————————

Disse migranter sejler ud fra Tripoli i Libyen mod Italien. De kan jo passende sejle til nabolandet Tunesien, hvor der hverken er krig el. lign.

Næh, de vil noget ganske bestemt i Europa – og EU-kommissionen ved det – og klapper i hænderne.

‘Læger Uden Moralske Grænser’ er normalt talstærkt tilstede på Ocean Viking! Frankrig har her til aften tilbudt, at skibet kan lægge til i Frankrig i morgen 11.11.22 – samtidig sviner den franske indenrigsminister Gerald Darmanin Italien til på de sociale medier.

Det kan bl.a ses i linket fra Euronews her:

https://www.euronews.com/2022/11/10/ocean-viking-migrant-rescue-ship-allowed-to-dock-in-france-after-italys-refusal

EU-kommissionens erklæring kan ses her:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/STATEMENT_22_6745?fbclid=IwAR240FsU6wElrOx39i0Av0RAHaXGIamAvTwI2skaz3m0StfiCxAM90gXV7Q

Loading