19. juni 2024

Idag markeres som dagen, hvor kloden passerer 8 milliarder indbyggere – HVOR MEGET KAN KLODEN BÆRE?

Af Thorkild Bisbo :

UHYGGELIGT Perspektiv.

Uret tikker. Afrikas millioner kan ikke vente meget længere.

Arbejdsløsheden i den opvoksende generation er nogle steder 70%.

Millioner driver ubeskæftigede rundt i stadig flere millionbyer på kontinentet. Nigeria har lige nu 230 mio. indbyggere. År 2100 vil dette være vokset til 750 millioner. Alle med almen menneskelige behov, der ikke kan opfyldes i Nigerias millionby.

Hvad kan være mere enkelt end at overflytte en del af disse masser til Europa?

København har en beskeden størrelse med 1,4 mio. Denne by kan sagtens have 5 eller 8 millioner.


Af Preben Nielsen :

HVOR MEGET KAN KLODEN BÆRE?

Dagen i dag markeres som dagen, hvor kloden passerer 8.000.000.000 indbyggere. 8 milliarder. iflg. FNs World Population statistik.

Ingen aner om dette tal er blot tilnærmelsesvis rigtigt. Det kan være 8,1 milliard eller 8,3 milliard. Men det er næppe mindre. I en stor del af Afrikas 53 selvstændige stater føres ingen statistik og de samme er tilfældet i flere lande i Asien og Latinamerika.

Klodens indbyggertal er hermed blevet fordoblet fra 4 milliarder i 1975 til dagens 8 milliarder.

FNs befolknings- eksperter er dog meget positive med hensyn til fremtiden.

Hvor kvinder i 1975 fødte 5 børn i et livsløb, er dette tal nu faldet til 2,5 barn pr. kvinde. Til gengæld er gennemsnitsalderen for de 8 milliarder gået fra 60 år i 1975 til 73 år nu og vil fortsætte opad.

Kloden vil blive befolket af oldinge i Nordamerika og Europa. Her ser vi allerede en skræmmende udvikling i USA, hvor landets vigtigste politikere skal være over 80 for overhovedet at kunne vælges.

Kloden tæller lige nu 512 millionbyer, I 2070 vil dette tal være 1200 byer med over 1 million, heraf 100 såkaldte mega-byer – byer med over 20 millioner indbyggere.

Befolkningseksperter mener at de 10 milliarder der nås i 2070 er fuldt forsvarligt. De skal blot fordeles på en anden måde.

Lige nu topper Europas indbyggertal med 750 millioner (EU-lande og ikke-EU-lande). Dette tal er urealistisk lavt.

Europa kan sagtens brødføde det dobbelte antal mennesker.

Det kommer så til at ske gennem den befolknings-ændring som vore ansvarlige politikere har lagt grundstenen til over den sidste generation. Afrikas har millioner der venter.

Lige nu 1,6 milliarder. År 2100 4½ milliard, hvis den nuværende tilvækst fortsætter.

Men selv med en meget lav tilvækst 3½ milliard.

Uret tikker. Afrikas millioner kan ikke vente meget længere.

Arbejdsløsheden i den opvoksende generation er nogle steder 70%. Millioner driver ubeskæftigede rundt i stadig flere millionbyer på kontinentet. Nigeria har lige nu 230 mio. indbyggere. År 2100 vil dette være vokset til 750 millioner. Alle med almen menneskelige behov der ikke kan opfyldes i Nigeria s millionbyen.

Hvad kan være mere enkelt end at overflytte en del af disse masser til Europa?

København har en beskeden størrelse med 1,4 mio. Denne by kan sagtens have 5 eller 8 millioner.

En udvikling der er usandsynlig. Næppe.

Hvis man bliver gammel nok bliver det den virkelighed, som også rammer det lille kongerige mod nord….

Loading