19. juni 2024

Kravet om “rent blod” bliver større og større

.

Af Torben Pallesen :

SAFE BLOOD – DET NYE BITCOIN…

Adskillige anerkendte undersøgelser har længst vist, blodet hos de stukne (vaccinerede, red.) lader til at være forandret for livstid, og måske tilmed kan føres videre til deres afkom..

At der er skadelige elementer i de stuknes (vaccineredes, red.) blod, er også længst påvist…

Allerede inden første stik på verdensplan blev givet, rejste jeg problematikken omkring blodtransfusion…

Med 80’ernes blodtransfusionsskandale i klar erindring, frygtede jeg det kunne blive en gentagelse af problematikken med det HIV-inficerede blod, der endte med at koste mange mennesker livet, inden det blev stoppet…

Nu er der på privat initiativ foreløbigt etableret SAFE BLOOD BANKER i 18 lande…

Tillige arbejdes der på at presse sundhedsvæsenet til at acceptere man forud for kritiske og måske tranfusionskrævende operationer selv opbygger et ‘lager’ eller stiller med en egnet donor, der kan levere ’de rene dråber’.…

Samme udvikling imødeser jeg i forbindelse med sæddonation..

Nogle af dine kropsvæsker er på vej mod guld-værdi…!

https://youtu.be/b2Iz5o_bihE

.

“I knew this moment would come.

The demand for what some refer to as “Pureblood”.

And now within 18 nations “Pureblood” banks have been established, meanwhile critics are dismissing people’s desire for safe and clean blood transfusions following the roll out of government mandated shots and boosters worldwide.

This is one report you won’t see anywhere else.

Watch The Report Here”:

https://youtu.be/b2Iz5o_bihELoading