20. juni 2024

DK modtager mange tons giftigt olieaffald fra Norge, der udledes i de indre farvande

*

Ifølge Torsten Gejl, så dumpes mange tons giftigt olieaffald fra Norge i de danske indre farvande.

I 25 år har Norge sendt olieaffald til Danmark.

“Det er billigere, da jeres miljølov er mindre striks.

”Greenpeacesktivister blev igår – 26.6.23 – arresteret i forsøg på at stoppe kemikalietankeren Boyne i at lægge til kaj.

Nu lodser den kemikaliespildevand ved RGS’ terminal i Stigsnæs, som skal ledes ud i Agersø Sund.

*

Hvor længe har det stået på?

Hvorfor modtager vi det?

Hvad har det haft af konsekvenser for naturen og miljøet ?

Hvorfor er det ikke stoppet for længst?Loading