19. juni 2024

Naturgenopretningsplan vil smadre bl.a landbrug og fiskeri

*

EU kommissionen har idag vedtaget en omstridt natur genopretningsplan, der vil ende med at få ”betydelige” konsekvenser for energisektoren, landbruget, fiskeriet og sågar også den nationale sikkerhed.

Den kroatiske EU parlament medlem Mislav Kolakušic taler her om natur restorations forordningen, som EU lige har stemt igennem – han er spot on :

*

Iflg. ALTINGET, så vil EU’s nye plan for at forbedre biodiversiteten give store naturforbedringer og løfte den danske samfundsøkonomi med over 20 milliarder kroner.

Alligevel var regeringen i april meget kritisk over for forslaget og dets konsekvenser for især landbruget og fiskeriet. De to erhverv deler bekymringerne.

Læs mere her :

https://www.altinget.dk/artikel/historisk-forsl9ag-om-genopretning-af-europas-natur-vil-give-milliardgevinst-for-danmark-men-regeringen-arbejder-imod

EU’s forslag, der altså blev vedtaget idag, opstiller bindende mål for genopretning af naturen og skal helt overordnet sikre, at 20 procent af Europas natur på land og havet er genoprettet i 2030.

Iflg. Den nye naturlov kan give Danmark en stor milliardgevinst og sikre markante forbedringer af den natur og biodiversitet, der i øjeblikket befinder sig i en global krisetilstand.

Alligevel får udspillet den danske regering til at stejle.

Naturplanen vil nemlig ende med at få ”betydelige” konsekvenser for energisektoren, landbruget, fiskeriet og sågar også den nationale sikkerhed.

Ifølge regeringen kan EU’s planer dog ende med at ramme ”en lang række sektorer og aktiviteter”, der også tæller infrastruktur, klimatilpasningsindsatser og råstofindvinding.

For energisektoren vil forslaget få ”stor betydning for udbygning af vedvarende energi på havet, men også CCS, el-infrastruktur, gas- og olieproduktion”, for landbruget vil det ”medføre omkostninger”, mens det for fiskeriet ”med stor sandsynlighed vil indskrænke fiskeri med bundslæbende redskaber væsentligt”, lyder det i notatet.Og så kan naturtiltagene altså også få konsekvenser for ”gennemførelse af forsvarsaktiviteter og dermed for national sikkerhed”.

Omkostningerne for Danmark vurderes at løbe op i 1,3 milliarder kroner hvert år, og oveni det skal man lægge genopretningstiltagene på havet, som også vil medføre ”betydelige omkostninger,” lyder det fra regeringen.

Læs mere her :

https://www.dr.dk/nyheder/politik/storstilet-naturgenopretningsplan-er-stemt-igennem-eu#:~:text=Naturgenopretningsplanen,skal%20v%C3%A6re%20genoprettet%20i%202030

Og :

https://legacy.altinget.dk/misc/m-28-23-revideret-rammenotat-21-marts-2023-naturgenopretning75273.pdf

EU’s naturgenopretningsforordning

EU-Kommissionen præsenterede sit forslag i juni 2022.

Forslaget opstiller bindende mål for genopretning af naturen, og skal helt overordnet sikre, at 20 procent af Europas natur på land og havet skal være genoprettet i 2030.

Derudover kan følge målsætninger fremhæves:

Tilbagegangen for bier og andre bestøvere skal blandt andet stoppes senest i 2030.

Tilbagegangen af grønne områder i byerne skal vendes til fem procents fremgang i 2050.

Medlemslandene skal lægge konkrete genopretningsplaner for 30 procent af naturtyperne i 2030 stigende til 60 procent i 2040 og 90 procent i 2050.

Der skal fjernes spærringer i 25.000 kilometer vandløb frem mod 2030.Loading