20. juni 2024

Politiets instruks ved dyreværnssager : I SKAL FINDE INGENTING ELLER MEGET LIDT

*

INSTRUKS: I SKAL FINDE INGENTING ELLER MEGET LIDT

Af Dyrlæge Lene Kattrup

Det normale i dyreværnssager er, at politiet ikke kommer uanmeldt eller i hvert tilfælde sørger for, at man på stedet ved, at politiet vil komme (med eller uden Fødevarestyrelsen).

Men så risikerer man jo at finde ingenting eller meget lidt, idet besidderen så vil have fjernet eller aflivet de dyr, der ”så værst ud”, var syge, havde spor på kroppen efter sygdom, sår eller slag osv., eller som var synligt stærkt afmagrede af ubehandlet sygdom eller sult (ofte i øvrigt svært at se på dyrene om vinteren, hvis de har tyk vinterpels).

Hvorfor det?

Er der er en slags (skjult intern) instruks til politiet i dyreværnssager?

Hvor der står: “I skal ringe først, lad være med at komme hurtigt og uanmeldt, i hvert tilfælde den første gang I kommer på stedet, lad i det hele taget helst nogle dage/uger gå, før I reagerer på anmeldelser vedr. dyrevelfærd og sørg for, at dyreejeren på en eller anden måde ved, at I er på vej.

Forsøg i det hele taget at sørge for, at I ikke finder noget eller ikke finder noget af betydning.

DER ER TALE OM ET DYSFUNKTIONELT SYSTEM PÅ OMRÅDET, SÅDAN ER DET

Det er forklaringen i sagen vedr. stutteriejer og hestehandler John Byrialsen. Sådan har det været i rigtig mange år, og det er gradvist blevet værre.

Jeg har skrevet om det i mange avisindlæg og kronikker igennem årene. Jeg husker en kronik, der bar overskriften ”Dyreværnsloven er en pyntelov” (der ikke tages alvorligt). Den var fra 90’erne, det er ikke blevet bedre. Mange borgere og især politikerne ved det bare ikke, da politiets top og Fødevarestyrelsen ikke fortæller sandheden om det.

HVORFOR ER DET SÅDAN?

Jamen det er først og fremmest fordi politiet ikke har et budget til at opstalde og fjerne fx flere heste i mange måneder. Også med hunde og katte er dette ofte et problem. Og hvis sagerne så senere falder ved domstolen (det gør mange, da bevisbyrden er vanskelig i dyreværnssager), tør man (politiet) slet ikke tænke på erstatningsbeløbet, når det drejer sig om heste eller evt. hunde. Det kan også tage år før sagen når til domstolen. Bevisbyrden er meget vanskelig, da dyr ikke kan tale. Det bliver aldrig anderledes, medmindre vi får en markant systemændring.

Vi skal have et selvstændigt dyreværnskorps eller dyreværnspoliti, der IKKE blot er politifolk, der er sendt på kursus. Som man har det i enkelte andre lande. Og dette korps skal have et budget og handlemuligheder, så dyr i nød reelt kan hjælpes.

SLUT

Du kan slutte her, men hvis du vil have nærmere forklaring, så kommer den her:

Først nogle eksempler. Tænk hvis myndighederne altid anmeldte sit kontrolbesøg, når de fik besked med mistanke om elendig hygiejne på en restaurant, eller i sager med mistanke om alvorligt omsorgssvigt eller vold mod små børn, hvor man kan få brug for akut indgriben elle evt. tvangsfjernelse?

Og tænk, hvis politiet, forinden de skal ransage ved fx narko- eller voldkriminalitet, altid oplyste om sin ankomst. Så vil mange af sporene naturligvis være fjernet. Men sådan foregår det desværre meget ofte, når det drejer sig om dyreværnssager. Politiet ringer typisk først eller sikrer sig på anden vis, at man er adviseret på stedet. De kommer sjældent hurtigt og/eller uanmeldt. Først senere, når sagen kører, kommer de ev.t uanmeldt. (I sager med landbrugsdyr, som befinder sig i en i besætning, på stald eller på en transport, er det normalt anderledes. Her fungerer systemet i de fleste tilfælde en del bedre. Her vil det også være lettere at sikre beviser, desuden kan dyrene jo fjernes fra en uansvarlig ejer ved, at de sendes til slagtning på politiets foranledning, når det er landbrugsdyr.

Simpelt. Og det giver en indtægt, ikke løbende store udgifter).

*
*

Ved ”levedyr” fx ejer/besidder med mange hunde eller flere heste på et stutteri/hestehandler eller fx kvæg, heste eller får i naturpleje har politiet et stort anbringelsesproblem i sager, hvor flere af dyrene ellers straks burde have været fjernet. Det lammer dem, så de ikke kan handle. Hvad skal de gøre? Systemet er ikke indrettet til det. Desuden har politiet ikke nok viden om dyr, bestemt ikke, hvilket ofte gør det endnu værre.

Lad os lave en parallel med små børn (de kan heller ikke selv berette og tale). Forestil dig, hvis det var sådan, at den myndighed, der i alvorlige tilfælde bør gribe ind og tvangsfjerne børn udsat for omsorgssvigt og/eller mishandling, ikke kan handle, fordi der i samfundet ikke findes børnehjem og/eller plejefamilier, hvor de kan anbringes. Og der i øvrigt heller ikke er afsat økonomiske ressourcer til det. Og læg så til, hvis den pågældende myndighed, der havde hjemmel til at fjerne børn, ikke havde en uddannelsesmæssig kvalificeret viden om børn.

Erstat nu børn med dyr. Så kan du forstå, hvorfor det ikke fungerer på dyreværnsområdet. Der er grundlæggende systemfejl. Uden det ændres, bliver det ikke bedre.

Dette er forenklet, men her har vi hovedårsagen til, at politiet ofte ikke handler, ikke griber ind og fjerner dyr som heste og kvæg (ofte også får), der har været udsat for vanrøgt. Politiet ringer, inden de rykker ud, så ejeren har typisk har fjernet de dyr, det er galt med, inden de ankommer. Politiet kan og vil ikke risikere at skulle fjerne dyr samt have store udgifter i flere måneder (eller år) til dyrehold, indtil en sag evt. kommer for retten. De har ikke et budget til det. Mange politifolk er fuldt ud klar over dette, denne skjulte instruks kommer oppefra, og det skal ikke ud til offentligheden. De ved, at sådan er det. Det er dem, der har fortalt mig det. Og jeg har igennem flere år erfaret, at det er sandt.

Hvad så, hvis man lod dyrene blive på stedet, hvor en del af dyrene eller de alle behandles uforsvarligt og så blot ansatte en ansvarlig dyrepasser/fodermester eller andet. Kunne politiet ikke bare vælge dette? Ja det er da set, men kun sjældent, og det har politiet heller ikke økonomiske ressourcer til.

Med store dyrehold er dyrene ofte på flere adresser under samme ejer. I anmeldelsen til politiet gøres ofte opmærksom på dette, da ejeren ofte flytter de dyr, der er mest ramt af omsorgssvigt og uforsvarlig behandling jo flyttes, inden politiets ankomst. Men politiet undersøger ikke dette og besøger så godt som aldrig alle adresserne.

Igen fordi det jo er meningen og ønsket, at man IKKE skal finde noget eller ret meget, for det kan systemet ikke håndtere. Desuden er der en skjult generel pålagt pligt til at lukke øjnene, hvis muligt.

DER ER GRUNDLÆGGENDE SYSTEMFEJL IFT SAGER MED DYREVÆRN – ISÆR NÅR DET GÆLDER HESTE OG HUNDE KATTE SAMT UDEGÅENDE DYR I NATURPLEJE.

(Det er til en vis grad anderledes med landbrugets dyr)

VI HAR ET DYSFUNKTIONELT SYSTEM PÅ OMRÅDET

*

https://presse-fotos.dk/post/stutteri-sigtes-for-overtraedelse-af-dyrevelfaerdsloven/?

https://landbrugsavisen.dk/stutteri-ejer-med-flere-hundrede-heste-politianmeldt-vanr%C3%B8gt

https://www.facebook.com/hestensvaern/posts/pfbid0JTaa61YidcysE1ypYiEsSQUZ65aNaV9mBNM2mzz3zjtUXs4K4Dp9bFRMLx4LLu2hl?

https://www.facebook.com/hestensvaern/posts/197350043323852:197350043323852?

https://www.borgerforslag.dk/se-og-stoet-forslag/?Id=FT-15254

https://www.facebook.com/hestensvaern/posts/687701866724682?ref=embed_post

https://www.tvmidtvest.dk/viegaard-stutteri/stutteridemonstranter-reagerer-paa-politiudmelding-jeg-er-fuldstaendig-i-chok?

– Jeg synes, det lugter af, at politiet har brugt deres ressourcer på at lægge sagen ned. Ordene kommer fra Dorthe Brauner Jensen fra Silkeborg. Hun er formand for foreningen ‘Stop vanrøgt af dyr bag hegn”.

https://www.lenekattrup.dk/lad-os-fa-et-dyrepoliti/

https://www.lenekattrup.dk/vi-behandler-dyr-som-en-vare/

(Se i det hele taget mere om dyreetik og holdninger på min hjemmeside – du kan søge på ordet eller emnet dyreværn. Se bla. her om landbrugets dyr : https://www.lenekattrup.dk/dyreetik-bade-emotionelle-og-rationelle-argumenter-skal-taelle-med/ )

Enkelte flere artikler, Dyrenes Beskyttelse har også udtalt sig:

https://www.tvmidtvest.dk/viborg/dyrlaege-om-udsultede-heste-det-her-er-fuldstaendigt-uacceptabelt

https://www.tvmidtvest.dk/viegaard-stutteri/dyrevaernsorganisationer-politianmelder-stutteriejer-tidligere-ansat-har-taget-billeder-af-misroegtede-heste

Tak til alle de, der har anmeldt og forsøgt at gøre noget. Især tak til Stop Vanrøgt af dyr bag hegn ved Dorthe Brauner Jensen Og Tak til Hestens Værn

Følgende billeder er alle fra Viegård Stutteri, marts 2023, taget af amerikaneren Tyrell, der kortvarigt arbejdede for John Byrialsen på stutteri Viegård Stutteri :

*
*
*
*
*
*
*
*

Loading