13. juni 2024
*

… Og kan ikke tilskrives “klimaforandringer”…

Året 1981.

http://www.mitfanoe.dk/index_php/da/fanos-historie/stormfloder-pa-fano/650-stormfloden-24-november-1981/?fbclid=IwAR0rxCefzMHBDYuhRiQWWOt3aHAWG871uC9fZWiDwggdQnwJ5QJX5kUkj7g

*
*

https://politiken.dk/indland/art8593525/Her-er-historiens-store-uvejr-i-Danmark

Ca det samme i 1999 og 2013.

*

Dæmningen

En dæmning blev bygget i det nordjyske (Hanherred) mellem Øland og Gjøl for 104 år siden, grundet forhøjet vandstand, der gang på gang forårsagede katastrofale oversvømmelser for mennesker, dyr mv.

Det var før tv-alteret gjorde sit indtog og forurenede mange menneskers kritiske sans.

*

Den store Manddrukning

*

…og ifølge et mærke i Ribe Domkirke var vandstanden 6,01 meter ved stormfloden i 1634…

*
*

https://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/naturguider/vadehavet/stormfloderne/

Her er lidt flere begivenheder :

(artikel fra 2017)

13. november 1872 :

Stormflodernes moder på den sønderjyske østkyst. Er ikke overgået siden. I ugen op til havde en storm presset vandmasserne ind i bælterne og Østersøen, og da vinden skiftede retning og hævede sig til orkanstyrke, medførte det oversvømmelser på 3,32 meter over normal vandstand i Aabenraa, 3,30 i Haderslev og 3,14 meter i Sønderborg.

1904-05 :

Nytårsaften 1904-05 var den gal igen. Ikke så slemt som i 1872, men ca. 2 meter over normalen er værd at skrive hjem om, ikke mindst fra Aabenraa, hvor 945 kreaturer druknede på karantænestationen på Gammel Havn. De blev sejlet ud og sænket på fjorden, men den følgende sommer skyllede masser af døde kreaturkroppe ind på stranden. Ikke så godt.

*

9. juli 1931:

Oversvømmelser efter uheldig kombi af højvande og usædvanligt kraftigt regnvejr.

November 1941:

Stormflod, oversvømmelser i bl.a. Sønderborg.

1949 :

Stormflod, oversvømmelser i bl.a. Sønderborg igen.

4. november 1995 :

2 m. over normal vandstand. Aabenraa Havn og flere områder i byen oversvømmet.

1. november 2006 :

Stormflod 1,70 m. over normalen. Oversvømmelser i bl.a. Aabenraa, alt strøm gik på havnen, men færre skader end ”normalt”. Lidt lavere i Haderslev, 1,55 m., og Sønderborg 1,56 m.

2001-09:

Flere tilfælde af skybrud kombineret med oversvømmelser, bl.a. 4. september 2009 i Aabenraa, 67 mm. betød oversvømmelser af bygninger, veje, sportsplads.

Sønderborg 2010:

Vandet stod 1,78 meter over normalen, da stormen løftede Mommark-Søby-færgen op på stenene ved indsejlingen til færgelejet i Mommark.

Nu er det 2017 og DMI varsler meget farligt vejr med vandstande på 1.5-1.8 meter over DVR (dansk vertikal reference).

https://www.tvsyd.dk/stormflod-januar-2017/nu-er-den-gal-igen-se-her-hvor-hojt-vandet-har-staet-tidligere


Igen – det er ikke noget nyt og pga klimaforandringerne

(selvfølgelig skal man tage sine forholdsregler og passe på, og selvfølgelig er det ikke sjovt! )

Vi må altså bede om at folk ikke kommer flere fakta, der kan inteferer med DMI’s dramaafdeling og ødelægger mulighederne for den endeløse strøm af clickbait og gule breakingbjælker.

DMI’S computere er nu så store at de dækker for vinduerne, og det gør det oprigtigt svært at forudsige vejret.Loading