19. juni 2024

Prisbelønnet klimaforsker : – Vi har ingen klimakrise

Af Christian Skaug, 23/06/22

💥 Prisbelønt klimaforsker: – Vi har ingen klimakrise 💥

Verden har ingen klimakrise, langt færre mennesker dør af ekstremt vejr nu end tidligere, og verdens fødevareproduktion er stigende, siger den svenske klimaforsker Lennart Bengtsson, der er blevet prisbelønnet to gange for sit arbejde.

Det er snarere krig og energimangel, der skaber kriser, siger Bengtsson i et interview med Die Welt, hvor han slår fast, at viden er den bedste medicin mod “klimaangst”.

Bengtsson, der har specialiseret sig i klima- og vejrmodellering, var fra 1975 til 1990 først forskningschef og derefter direktør for European Center for Medium-Range Weather Forecasts og derefter direktør for Max Planck Institute of Meteorology, indtil han gik på pension i år 2000. Siden da har han været professor emeritus ved University of Reading.

Den svenske forsker mener, at verden har brug for klimaforanstaltninger:

Die Welt: Hr. Bengtsson, lever vi i en klimakrise?

Lennart Bengtsson: Efter min mening skal den igangværende opvarmning ikke betegnes som en krise. Fødevareproduktionen er for eksempel stigende. Og på trods af den hurtigt voksende befolkning og den fortsatte opvarmning, dør langt færre mennesker af ekstremt vejr end tidligere. De akutte problemer i øjeblikket er forårsaget af konflikter og krige og vanskeligheder med at finde pålidelige erstatninger for fossile energikilder hurtigt nok. Ikke desto mindre er der behov for langsigtede, systematiske foranstaltninger for at reducere de globale drivhusgasemissioner for at begrænse den globale opvarmning.

Ikke desto mindre virker han mere bange for den klimapolitik, der faktisk føres, end for klimaet i sig selv: Parisaftalen kan skabe alvorlige økonomiske problemer for Europa, mener Bengtsson.

Skal Parisaftalen om verdensklima være en rettesnor for at begrænse CO2-udledningen?

Paris-målene er efter min mening alt for ambitiøse, især for EU, og de bør tilpasses, hvad der er teknisk muligt for at undgå alvorlige og akutte problemer for industrien og offentligheden. Der er ganske vist tegn på, at et ændret klima skaber visse problemer, for eksempel med vejrændringer, siger Bengtsson, men der er ingen klare beviser, og det er meget svært at afgøre, i hvilket omfang disse ændringer skyldes andet end naturlige ændringer, han tilføjer.

Læs resten af artiklen her :

https://www.document.dk/2022/06/23/prisbeloennet-klimaforsker-vi-har-ingen-klimakrise/


Faktaspot om klima: Lektor Jørgen Peder Steffensen, Københavns Universitet

“Der er gået selvsving i klimadebatten…”

Jørgen Peder Steffensen var is forskeren, der i 2008 fortalte os, at “Klima-krisen er ikke en krise – i ca 1875 havde vi den koldeste periode i 10.000 år!”

Se her :

Han var igen ude i 2013 og fortælle os, at klima forandringerne ikke er farlige, og at de altså er helt naturlige :

Kopier evt link og indsæt i browser :
https://video.ku.dk/video/7806637/faktaspot-om-klima-lektor-jorgen-peder


Loading