10. april 2024

Hvad har “Stop Ecocide” og rewilding-projekterne til fælles?

Fra et rewilding-projekt i Holland

Miljøminister: Etablering af de to første naturnationalparker igangsættes

“Naturnationalparker bliver med vild natur og store græssende dyr. Dyrene skal være med til at skabe en spændende natur med flere levesteder for dyr og planter. Grøfter, der før blev gravet for at lede vandet væk, forsvinder, så der igen kommer småsøer, vandhuller og sumpe.”

https://mim.dk/nyheder/pressemeddelelser/2024/februar/miljoeminister-etablering-af-de-to-foerste-naturnationalparker-igangsaettes?fbclid=IwAR3KjXiefmNZblRZa4mlHxA5Q9XIgo2ZWqVpWaWhGqjeRvzXAPmaAcjNnfk

I Holland har de allerede gjort sig nogle erfaringer med de store naturparker og rewilding-projekter – og flere end 3000 dyr er døde heraf! Af bl.a sult, sår, skader og sygdom! På få år!

Det er den samme slags naturparker, som nu skal laves i Danmark med Mols lab som test-projekt for de kommende parker. I de 6 af 10 år, som projektet har varet, er over 100 dyr også døde – som enten har været syge, sårede eller på grænsen til at sulte ihjel! De har i flere tilfælde været så udsultede, at end ikke Ree park ville have dem til løverne!

https://gylle.dk/her-er-tabstallene-fra-molslaboratoriets-rewilding-eksperiment-siden-2016/

De 2 første sættes nu igang – den ene ved Fusing sø – men vi spørger :

Er det det, som folk vil have? Døde dyr grundet sult og sygdom, flere sumpe, utilgængeligt og urørt natur – alt hegnet ind!?

Fra rewilding projekt i Holland

Læs dyrlæge Lotte Bøgedals seneste indlæg :

https://www.facebook.com/100007475256715/posts/3638897039702769/?mibextid=rS40aB7S9Ucbxw6v

Og endnu et indlæg :

https://www.facebook.com/share/p/YxvLWiUdbLMZitTh/

Fra rewilding projekt i Holland
Fra rewilding projekt i Holland
Fra rewilding projekt i Holland
Fra rewilding projekt i Holland
Fra rewilding projekt i Holland
Fra rewilding projekt i Holland

Holland, Oostvaardersplassen :

Der går en jernbane igennem området, hvor planen var, at turister så kunne se de “glade, frie dyr” – men der døde så mange dyr i deres rewilding projekt, at myndighederne blev nødt til dagligt at tage ud for at rydde op på jernbane strækningen, da det skræmte turisterne for meget!

Fra artikel fra The Guardian herunder :

“Fra offentlige udkigssteder og fra tog, der går langs dens sydlige grænse, ser Oostvaardersplassen i slutningen af ​​april ud som et dystert og blottet landskab: Døde træer kollapsede over tæt græsset græs og synligt tynde heste og hjorte. Rangers flytter nu dyrekroppe – bevidst efterladt for at skaffe mad til alt fra biller til ravne – væk fra jernbanelinjen på grund af offentlig nød.”

(From public lookouts, and from trains that skirt its southern border, Oostvaardersplassen in late April looks a bleak and denuded landscape: dead trees collapsed across tightly grazed grass and visibly thin horses and deer. Rangers now move animal carcasses – deliberately left to provide food for everything from beetles to ravens – away from the railway line because of public distress.)

https://www.theguardian.com/environment/2018/apr/27/dutch-rewilding-experiment-backfires-as-thousands-of-animals-starve

Det er samme slags naturparker, som de vil lave her i Danmark – hvor de ikke fodrer, og hvor dyrene går i rene mad-ørkener og sumpe, hvor de hverken kan finde vådt eller tørt!


Dyrlæge Lene Kattrup er også modstander af disse frygtelige projekter, og har delt et opslag om et rewilding projekt i Tyskland med disse billeder – se link under billederne :

Fra rewilding projekt i Tyskland
Fra rewilding projekt i Tyskland
Fra rewilding projekt i Tyskland

https://www.facebook.com/share/p/JybprJquPDy1sfdD/

Og endnu et

https://www.facebook.com/share/p/oUCKokheSphWzP8j/


Hvad er Ecocide?

Ordet ecocide kommer fra ordet genocide, som betyder folkedrab – men fordi det ikke fandtes et ord for drab på natur, så opfandt man ordet ecocide, som så betyder drab på natur, altså at man “myrder naturen.”

Jojo Metha forklarer her, til et debatpanel ved de årlige WEF møde i Davos, hvad Stop Ecocide er :


Stop Ecocide og rewilding

Vi spurgte en Ai-chat om, hvad projekterne Stop ecocide og rewilding har til fælles, eftersom rewilding projekterne går ud på, at indhegne en masse natur, og indsætte store tamdyr, og det hele skal omlægges til “urørt og vild natur”, og “Stop Ecocide” vil gøre det ulovligt og strafbart at “bruge naturen mod dens vilje”.

Vi fik dette svar :

“Stop Ecocide- og rewilding-projekter har begge til formål at genoprette og fremme et mere bæredygtigt og biodiverseret økosystem. Her er nogle fællestræk mellem de to:

1. Miljøbevarelse: Både økoside- og rewilding-projekter er centreret omkring bevarelse af naturlige levesteder og beskyttelse af biodiversitet.

2. Gendannelse af økosystemer: De fokuserer på at genoprette forringede økosystemer, enten gennem aktiv indgriben (som i rewilding-projekter) eller ved at forhindre yderligere ødelæggelse eller skade (som i økosideforebyggelse).

3. Promotion of Wildlife: Begge initiativer prioriterer beskyttelse og fremme af vilde dyrearter med det formål at skabe levesteder, hvor flora og fauna kan trives.

4. Bæredygtig praksis: Økosideforebyggelse og rewilding-projekter går ofte ind for bæredygtig praksis, der respekterer miljøet og minimerer menneskelig påvirkning af økosystemer.

5. Samfundsinddragelse: Både økosideforebyggende indsats og rewilding-projekter kan involvere lokalsamfund, organisationer og enkeltpersoner i processen med bevarelse og restaurering, hvilket fremmer en følelse af kollektivt ansvar.

6. Langsigtet indvirkning: Både økosideforebyggelse og rewilding-projekter er fokuseret på at opnå langsigtede positive påvirkninger af miljøet med sigte på bæredygtige og modstandsdygtige økosystemer.

Mens økosideforebyggelse primært handler om at stoppe den bevidste ødelæggelse af økosystemer for profit eller gain, rewilding-projekter fokuserer på at genoprette og forbedre økosystemer gennem strategiske indgreb. På trods af forskellene i tilgang deler begge initiativer det fælles mål om at beskytte og bevare den naturlige verden for nuværende og fremtidige generationer.”

Dette lyder da alt sammen flot, prisværdigt og feel-good følelsen i maven er da også rigtig god, ved at man vil “hjælpe naturen”, som jo iflg div. medier og politikere er ved at “dø fuldstændigt pga os mennesker” – men der er bare nogle ret vigtige punkter, de glemmer – fx at dyrene ikke skal fodres, de skal ikke tilses af dyrlæge, hvis de er syge eller har sår, de får ikke deres hove beskåret og de er bag hegn – dvs. de kan ikke bare flytte sig til et andet område, hvis der fx ikke er føde nok.

Vi spørger igen Ai-chat :

“I begge projekter, er det da planen, at dyrene der bliver sat ud, ikke skal fodres?”

Ai-chat :

I rewilding-projekter er målet normalt at genskabe naturlige økosystemer ved at introducere eller genintroducere vilde dyrearter til områder, hvor de tidligere har levet.

I sådanne projekter er det generelle mål at reducere eller undgå behovet for menneskelig indgriben, herunder fodring af dyrene.

Når det kommer til Stop ecoside-projekter, fokuserer de ofte på at skabe områder med minimal menneskelig indflydelse for at tillade naturen at udvikle sig frit.

I disse projekter er målet at tillade naturen at fungere uden menneskelig indblanding, herunder undgå at fodre vilde dyr for at opretholde den naturlige balance og overlevelse.

Det er dog vigtigt at bemærke, at det kan være tilfældet, at der i visse situationer kan være behov for en form for midlertidig bistand, såsom at hjælpe nyintroducerede arter med at etablere sig eller overleve under ekstreme forhold. Sådanne foranstaltninger bør dog være begrænsede og kun anvendes, når det er nødvendigt for at støtte en sund udvikling af det pågældende økosystem.

Vi spørger igen :

“I Holland, hvor de har rewilding projekter, der går en jernbane igennem området, hvor turisterne kunne se de mange glade og frie dyr – men der døde så mange dyr af bl.a sult, at rangerne dagligt måtte tage ud for at fjerne døde dyr – kan du beskrive det lidt mere?”

Ai-chat :

I Holland har der været rewilding-projekter, hvor man har forsøgt at genskabe naturlige økosystemer ved at introducere vilde dyr og lade dem leve frit i områder, herunder i nærheden af ​​en jernbanelinje, hvor turister kunne observere dyrene.

Desværre førte denne praksis med ikke at fodre dyrene til problemer, da mange dyr led af sult og andre vanskeligheder med at finde tilstrækkelige mængder mad i det omgivende natur. Dette resulterede i, at mange dyr døde af sult eller andre årsager, hvilket krævede, at parkrangerne dagligt måtte patruljere området for at fjerne de døde dyr og opretholde områdets sikkerhed og hygiejne.

Denne situation illustrerer vigtigheden af omhyggeligt at overveje og planlægge rewilding-projekter for at sikre, at de vilde dyr har tilstrækkelig adgang til føde og ressourcer i det genindførte miljø. Det er afgørende at sikre en bæredygtig forvaltning af disse projekter for at beskytte dyrenes velfærd og bevare økosystemets balance.Loading