10. april 2024

Afgifter på andre dyr end køer og grise bliver også diskuteret!

Den nye grønne skattereform

CO2 afgift – hvis man gik rundt og troede, at det kun var landmændene, der havde køer og grise, der skulle punge ud, så tager man grueligt fejl!

Det bliver så, iflg Den Grønne skattereform, fx 600 kr pr hest, 1,25 pr høne og 3,75 pr and pr år i afgift til staten, hvis de får det igennem!

Plus diverse “tilsyn” – som du selvfølgelig også selv betaler for!

Læs mere her :

Fra rapporten, side 24

Læs hele rapporten her :Loading