15. juni 2024

Vil man forsøge at undgå en klimakrise, ved samtidig at skabe en miljøkatastrofe?

Billede fra Ritzau

Vindmøller og solcelleparker – hvem er de egentlig til gavn for, og er det overhovedet grønt ?


– og hvad med affaldet?

Mange solceller skader klimaet mere end de gavner.

Solceller er ikke altid godt for klimaet. Selv i et optimistisk scenarie havde hvert tredje solcellepanel en negativ klimapåvirkning i en undersøgelse fra AAU og Arkitema.

Forbrugerne har reelt ingen chance for at skelne, hvilke solceller der gavner og hvilke der skader klimaet.

https://vidogsans.dk/mange-solceller-skader-klimaet-mere-end-de-gavner/

Fra Sky News, Alan Jones show

På en mark lidt nord for Rødby på Lolland ligger en kirkegård. Ikke en kirkegård for mennesker, men for gamle, udtjente vindmøllevinger.

Her finder man i alt 325 tons gamle vindmøllevinger, der i bogstaveligste forstand er begravet.

https://jyllands-posten.dk/indland/ECE14119657/vindmoeller-er-groenne-men-vindmoelleaffald-er-langtfra-groent/

https://www.dr.dk/nyheder/indland/udtjente-vindmoellevinger-hober-sig-op-paa-lossepladser-og-der-vil-kun-komme-flere-i#:~:text=Indland-,Udtjente%20vindm%C3%B8llevinger%20hober%20sig%20op%20p%C3%A5%20lossepladser%20%2D%20og%20der%20vil,ryger%20p%C3%A5%20lossepladsen%2C%20lyder%20det.&text=P%C3%A5%20Lolland%20g%C3%A5r%20Kenneth%20Prehn%20rundt%20p%C3%A5%20en%20decideret%20kirkeg%C3%A5rd%20for%20vindm%C3%B8llevinger.

Og

https://www.tv2east.dk/sjaelland-og-oeerne/bagsiden-af-den-groenne-stroem-vindmoellerester-graves-ned-i-jorden?fbclid=IwAR1IWDsLHymBi87BZXRF9FzdfXNnfsO3KWjpsyz-XqWNwUo3tcZpEZsfmdo


66.000 TON VINDMØLLE-VINGE-SKROT. Skal de bare graves ned?

De næste 3 år skal der skrottes enorme 66.000 ton vindmøllevinger i Europa – og det er ikke uproblematisk.

F.eks. på Lolland, har man tidligere gravet dem ned. Helt på månen måde at behandle problemet på. Man skulle tro vi havde gravet nok skidt og møg ned de seneste 100 år – men det er åbenbart ikke slut.

Hvorfor er det ikke et krav at man genanvender materialerne, når det nu er muligt- og tilmed ikke dyrere?

Hvor er EU, Danmarks Naturfredningsforening, de grønne partier og alle de andre der siger, at de kærer sig om miljøet?

PS: Billedet af vindmøllevingerne er ikke fra Lolland, men fra USA. Det står også i billedteksten.

Læs om alternativerne:

https://www.tjekdet.dk/faktatjek/ja-vingerne-fra-vindmoeller-bliver-rigtig-nok-gravet-ned-men-hvorfor-genbruger-man-dem

Læs om problemerne med at genanvende:

https://www.dtu.dk/nyheder/alle-nyheder/hvad-stiller-man-op-med-udtjente-vindmoeller

Læs om vindmølleskrot der er gravet ned på Lolland:

https://www.tv2east.dk/sjaelland-og-oeerne/bagsiden-af-den-groenne-stroem-vindmoellerester-graves-ned-i-jorden


VEDVARENDE AFFALDSPROBLEMER

Vedvarende energi betyder groft sagt, at det omfattende miljøsvineri, konceptet medfører, skaber enorme problemer med f.eks. 15.000 tons affaldsstoffer og skrottede vindmøller hvert eneste år alene i Danmark.

Dette problem er vedvarende.

Til sammenligning vejer en almindelig personbil under 1 ton.

Det bør sætte problemet i perspektiv for de fleste.

Spørgsmålet er derfor ikke, hvor glimrende “grøn strøm” og el-biler er.

Spørgsmålet er, hvorfor så få mennesker evner at se nummeret videre end overfladisk selvpromovering omkring, hvor “miljøbevidste” de er.

“Verden vil bedrages”, siger man … og det bliver den så.

https://www.tv2east.dk/sjaelland-og-oeerne/bagsiden-af-den-groenne-stroem-vindmoellerester-graves-ned-i-jorden


I DEBATTEN OM EL OG VINDMØLLER skriver en fb-bruger således (April 2022)

El-kabler

Når vi stiller havvindmølleparker op, 30-40-50 km ude i havet, skal strømmen sendes i land, via 1 eller ofte 2 kabler på havbunden.

I sådan et kabel som dette, bruges der op mod 50 kg kobber – pr meter.

Så det kan godt være vinden er “gratis”, men 2 x 30 km kabel er 3000 tons kobber, og det er langt fra gratis, ca 5 millioner kr pr km (April 22 priser) , og nedlægningen koster 1 million pr 4 km.

Når vi bygger et atomkraftværk på et eksisterende kraftværk, så ligger kablerne der jo i forvejen, omend der oftest skal trækkes ekstra kabler, da atomkraftværker leverer MEGET strøm.

Når vi skal elektrificere Danmark og udfase kul, gas, olie og biomasse, så bliver landets elforbrug 4-5 doblet.

Det kan det eksisterende el-net overhovedet ikke klare.

Bare omskiftningen til el-biler for privat kørsel vil kræve en fordobling af forbruget og en tilsvarende fordobling af el-nettet.

Der skal med andre ord trækkes mange tusind kilometer kabel ud til parcelhusene, rækkehusene og boligblokkene, for at oplade bilerne.

Udfasning af Naturgas fyring i 400.000 boliger, og erstatning med varmepumper, vil også øge vores el-forbrug dramatisk.

Så skal der graves endnu flere kabler ned.

Lokale løsninger, med solceller og batterier, ændre ikke en tøddel på disse forhold, medmindre vi er villige til at acceptere at være uden strøm, efter 2-3 dages dårligt vejr, i vinterhalvåret.

Den eneste reelle løsning på at leverer strømmen er Atomkraft.

Ingen anden løsning kan levere forureningsfri el & varme, uafhængigt af vejret og solen.

Men uanset hvilken løsning vi vælger skal der graves mange, mange tusinder kilometer kabel ned mellem husene.

Kablerne til hav-vindmølle-parkerne er kun en lille del af omstillingen.

Men den dyreste og mest overflødige del.


Når de såkaldte miljøforkæmpere fortæller dig, at man genbruger vindmøller… så viser fakta, at de til dels begraver dem!

De efterfølgende billeder af turbinedepotet, der ligger i Casper, Wyoming.

Området er så stort, at det kan ses fra rummet.

Matrialevalget gør, at vingerne stort set ikke kan genbruges. De bliver derfor begravet 10 meter nede i jorden. Vingerne VIL IKKE BLIVE NEDBRUDT!

Kilde: Cope54

Loading