19. juni 2024

Dansk landbrug, animalsk produktion, skal være afviklet inden 2050

I Holland har regeringen besluttet, som følge af Paris aftalen i 2015, at landbruget skal skæres fra 30-70% ned – fordi de skal skære i nitrogen-udledningen (udover at skære ned på CO2 udledningen), det samme har Canadas premierminister udtalt – dette vil også ramme Danmark.


Fra Høringsportalen:

https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/66565

»Regeringen (Socialdemokratiet) indgik den 4. oktober 2021 en aftale med Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance og Kristendemokraterne, om grøn omstilling af dansk landbrug.

Det fremgår bl.a. af aftalen, at aftaleparterne er enige om, at udledningen af drivhusgasser fra husdyrs fordøjelse og håndteringen af gødning skal reduceres.

Det er bl.a. aftalt, at der skal stilles krav om hyppig udslusning af gylle fra svinestalde i 2023.

Det fremgår ligeledes af aftalen, at der så vidt muligt skal indføres et generelt reduktionskrav på udledninger fra kvæg svarende til en effekt på 0,17 mio. ton CO 2 ton CO 2 ækvivalenter i 2030 .

Er ækvivalenter i 2025 og 0,16 mio. dette ikke er muligt, vil aftaleparterne beslutte andre metoder for at opnå effekten, herunder indførsel af et specifikt krav om en højere fedtandel i foderet til konventionelle malkekøer og kvier i 2025.

CO 2 ækvivalenter er omregningsfaktorer til sammenligning af forskellige drivhusgassers indvirkning på drivhuseffekten.«


Dvs. med andre ord – landbruget skal skæres kraftigt ned.

Udover dét, er der planen, at al animalsk produktion skal afvikles og erstattes af økologisk produktion af fødevarer til mennesker inden 2050.

Se faktabokse og links nederst.

Kære landmand, landbruget er i forvejen det mest gennemregulerede erhverv i Danmark – nu vil de regulere jer endnu mere – faktisk nedlægge mange af jer! Og det er alt indenfor animalsk produktion. Og så skal vi alle til at spise GMO grønsager og orme – hvorfor tror I, at staten opkøber så meget jord til “natur”? – fordi staten vil overtage fødevareproduktionen!

Dette kan ikke være rigtigt ! Synes I det??

Vil I gerne nedlægges og skrottes, som var I intet værd for landet?? Det synes vi nemlig ikke! Og vi er mange, som kæmper for jer allerede!

Men vi kan og vil jo ikke kæmpe uden jer – og vi vil jo heller ikke blive ved med at kæmpe en kamp, hvis ikke I selv er med – så I må til at på banen! (vi ved, at I har travlt – vi har alle travlt – vi har alle job, familie osv, som vi også passer – men det her er bare så vigtigt, så vi prioriterer det!)

Det er NU, I skal vågne, for at vi kan nå at stoppe dette vanvid !

Ikke næste år – for næste år er det for sent !

Hvem er vi?

Vi er bare helt almindelige mennesker, der kan se, hvad der foregår i verden, fordi vi er vågne, vi researcher mange timer hver dag og følger med udviklingen i Europa og verden !

Vi har ikke en organsation, parti eller lign. – og vi har ikke noget arrangeret eller planlagt endnu – lige nu gælder det bare om at få vækket så mange som muligt – og her kommer I ind i billedet – for I har et stort netværk af andre landmænd, som vi ikke nødvendigvis har!

Så vær sød at sende, udskrive, kopiere og dele dette skriv til alle, I kender, der er i denne situation, og som I tænker, det berører.

Vi håber, I vil være med i kampen, da I er vores faste klippe, I er så vigtige for landet, I er dem, der får Danmark til at køre rundt !

-> Og vi er stolte af jer !

Mange hilsner de bekymrede borgere

Se mere her, links :

http://jordbrug.dk/el-faerre-koeer-og-svin-vil-lette-landbrugets-klimabelastning/

https://vegetarisk.dk/hvordan-broedfoeder-vi-verden-baeredygtigt/

https://www.kemifokus.dk/vej-ud-af-klimakrise-drop-al-global-koedproduktion/

https://www.dn.dk/nyheder/ny-rapport-landbrug-skal-producere-mere-mad-til-mennesker-og-mindre-foder-til-dyr/

https://videnskab.dk/naturvidenskab/verdensomspaendende-studie-landbruget-staar-for-35-procent-af-al-vores-udledning-af

Loading