19. juni 2024

… tror du virkelig, at div. topfolk ønsker dig, dine børn, forældre, ældre, svage, hjemløse mv det bedste og redde dig fra sygdom, inflation og dårlig økonomi? – Eller skaber de i virkeligheden problemerne ?

Af Martin Hejlesen Jensen :

Øger de ”tunge” erhvervsfolk deres formue markant, når samfundet er i krise?

Et tæt samarbejde blandt 423 topfolk med de ministrer, som leder dansk styring, kontrol af dine data, økonomisk vækst og offentlige besparelser i et smæk

(1).20 reformer på 20 år har øget uligheden ekstremt og hvad har prisen været? Her er billeder og links til milliarder der forsvandt i statskassen (skatteborgerne) til fordel for i forvejen ekstreme rige danskere.

Maks.-grænse for topskattebetalere indføres 2007 og igen i 2009 og igen i 2012, som resulterede i, at de ti mest velhavende personer eller familier fik øget deres samlede formue med 165 procent. Tilsammen ejer de 458 milliarder kroner (2019). (2)

(3) Dec. 2020 Børsen: Nu har Danmark verdens højeste skatter og afgifter.

(4)Jan. 2021 Danmarks gæld er banket op til det højeste i 20 år. Ritzau.

(5) Siden Fogh´s skattestop i 2001, har især centraliseringsreformen i 2007 flyttet flere ansvarsopgaver fra fx hospitalerne til kommunerne.

Huspriserne faldt og friværdien forsvandt. Familier måtte gå fra job og hjem og flere var nødsaget til at søge ind mod storbyerne.

2009: fjerner mellemskatten, hæver igen topskattegrænsen og sænker skatten på aktieindkomst.

2010: Dagpengeperioden halveres. Optjeningskravet fordobles. fastfryses overførselsindkomster og Børnechecken skæres. (5)

(6) Siden 2007 er tvangsfjernet børn steget årligt fra den gang 1200 om året til det dobbelte i efterfølgende 10 år med over det dobbelte med 2700 børn om året i 2018.

(7) 488 anbragte unge koster i gennemsnit 800.000 kroner på et år – I Aabenraa kostede ét barn 4.145.496 kroner på et år.

(8) juli 2017 Anbragte ender i hjemløshed.Tidligere anbragte børn er voldsomt overrepræsenteret i gruppen af unge hjemløse.

(9)Dagpengereformen fra 2010 medførte, at tusinder af ledige faldt ud af dagpengesystemet.

Nogle af dem har efterfølgende kunnet få kontanthjælp, men kun hvis ikke de har opsparing, formue eller en ægtefælle til at forsørge sig. 155.000 lever helt uden indkomst.

(10) L53 Fremsat den 1. november 2012 af tidligere Beskæftigelsesministeren Mette Frederiksen (S)Reform af førtidspension og fleksjob, herunder indførelse af ressourceforløb, rehabiliteringsteam, fleksløntilskud m.v

2012: Regulering af sociale ydelser sænkes. Topskattegrænsen hæves igen.

(11) 2019: På otte år har landets ti mest velhavende personer eller familier øget deres samlede formue med 165 procent. Danmarks ti rigeste ejer tilsammen 458 milliarder kroner.

2013: Ingen førtidspension til personer under 40.

Ressourceforløb til lavere ydelse indføres.

Kontanthjælp modregnes partnerens indtægt og formue. For unge uden uddannelse erstattes den af uddannelseshjælp på niveau med SU.

2014: Sygedagpengeperioden halveres. I stedet indføres jobafklaringsforløb på niveau med kontanthjælp.

(12) Ledige fandt selv job – men endte i løntilskud efter opringning fra jobcenter- – og nu er de igen arbejdsløse.

2016: Maks.-grænse for kontanthjælp, boligtillæg og boligsikring. Uden 225 timers arbejde inden for et år skæres kontanthjælpen.

(13) Sep. 2017: 33 procent flere hjemløse på otte år.

Kontanthjælpsloft og 225-timers reglen har ført til flere hjemløse, konstaterer Rådet for Socialt Udsatte. Ifølge den officielle tælling fra Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd var der i 2017 6.635 hjemløse i Danmark.

(14)Okt. 2018: Flere og flere millioner til de mest udsatte ender i Socialstyrelsens egen kasse.Over en tiårig periode, siden 2008 er mere end 1,4 milliarder kroner fra satspuljen endt hos Socialstyrelsen.

(15) Juli 2018: Ifølge Danmarks Statistik er der 226.520 i Danmark, der falder under kategorien fattig.

(16) 2017: Forhv. Statsministeren (V) sagde, han havde skabt 79.000 job. Det rigtige tal var 2.500 (TV2 Nyhederne)

De 2.500 job, som Løkke havde skabt, stammer fra et kontanthjælpsloft, en integrationsydelse og en nedsættelse af registreringsafgiften.

(17) 2019: Beskæftigelses Ministeren (S) oplyser, at næsten 2000 mennesker siden 2013 er døde ganske kort tid efter de fik bevilget en førtidspension. Således er dødeligheden for borgere, der tilkendes førtidspension steget godt 50 procent de senere år.

Baggrunden er, at alvorligt syge mennesker i dag skal gennem omfattende forløb for at få tilkendt en førtidspension, der giver en stabil ydelse og fred fra systemet.

Hensigten med beskæftigelses-reformerne var at få flere i arbejde, og også her belyser de nye tal alvoren i socialkrisen. Systemet er altså lige så godt til at få borgere i job, som det er til at skubbe borgerne ud.

(18)April 2018: Kaj Ove betaler 13.887 om måneden for at bo på kommunalt plejecenter:

– Er der nogen som tjener på os?

(19) 2017 Finans: Ministre har millionforbindelser til selskaber bag milliardbud på Danmarks gasnet

Blandt de ministre, der skal tage stilling til købsprocessen, har tidligere erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) og tidligere energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V) hver især bånd til et af fire selskaber, Energi Fyn, Eniig, SE og SEAS-NVE, der står bag købstilbuddet.

(20) Formue-chok: De 100 rigeste danskere ejer det samme som de 1.790.000 fattigste.

De 100 rigestes danskeres samlede formue er på svimlende 74,7 mia. kroner (2018). Det svarer til den samlede formue for de 40,2 pct. ”fattigste” i befolkningen – altså de 1.790.000 danskere.

(21) Sep.2019: Frederiksen bevilger sit ministerium 9,6 mio. kroner ekstra som statsminister. “Organisationsudvidelse i Statsministeriet” kalder de det.

Med Mette F. samles magten på færre hænder.

(22) Maj 2020 Fortroligt dokument frigivet: Det private erhvervsliv var med til at drive regeringens coronaberedskab ledet af Rigspolitiet.

Novo Nordisk har haft en nøgleperson i forhold til testkapacitet sammen med personer fra Sundhedsministeriet, Region Hovedstaden og Statens Serum Institut.

Og ansatte i Carlsberg og Ørsted står nævnt som nøglepersoner i forhold til at skaffe håndsprit sammen med myndighederne.

Dansk Industri har spillet en central rolle i regeringens kriseberedskab.

Under coronapandemien er der brugt flere milliarder skattekroner på indkøb af værnemidler og medicinsk udstyr.

(23) I 2018 havde Novo Nordisk en driftsindtjening på over 47 milliarder kroner, hvilket er dobbelt så meget, som Mærsk(6 mia.), Lego (11 mia.) og Carlsberg(9 mia.) kan mønstre tilsammen.

Energiselskabet Ørsted driftsindtjening er på over (23 mia.)

(24) 11. jun. 2020: Staten vil opkøbe nødlidende virksomheder – men også have førsteret til overskuddet & tjene penge på aktierne.

(25)Jan. 2021: Børnetelefonen kimes ned af angste og triste børn:

– Det værste år nogensinde

Børnetelefonen har i over 30 år fungeret som støtte og hjælp for tusinder af børn og unge

(26) Jan. 2021: Ny reform: Regering vil tvangsadoptere børn før fødslen

(27) Staten opbevarer i øjeblikket 24,5 mio. vævsprøver på 5,7 mio. danskere. Målet er at firedoble det beløb lægemiddelindustrien investerer i tidlige forsøg på danske patienter. Økonomisk vækst, styring, kontrol af data og offentlige besparelser i et smæk.

Siden 2014 har statens innovationsfond pumpet over 100 millioner i et nyt offentligt-privat partnerskab mellem landets regioner, hospitaler, universiteter og medicinalindustrien

For hver en krone investeret regner man med 1,64 krone retur på BNP.

Ultimativt kan man forestille sig at kommuner og regioner begynder at regulere i hvilke borgere, det er værd at ”satse” på.

(28) Danmarks uden sammenligning største virksomhed, Mærsk, havde i 2021 en rekordomsætning, der også resulterede i et rekordoverskud på ca. 117,5 mia. kr.

Her kan netop ses alle 10 største virksomheder med rekordomsætning.

Organisationen Oxfam valgte at sige det åbenlyse højt og klart:

»Det giver ikke længere mening at kæmpe mod fattigdom og nød uden samtidig at ændre på ekstrem rigdom.«

Uanset om det har været “rød eller blå” ministrer, så har de stemt for hvad enten det har været at gå i krig, skære i velfærdsydelser eller lempe topskatten. Et dække af, at indvandrere og flygtninge som DK går i krig mod, udhuler velfærdstaten, så tegner det sig mere om et politisk spil om at øge magten til de få.

Nu spørger jeg dig, tror du virkelig på, at disse topfolk ønsker dig, dine børn, forældre, ældre, svage, hjemløse mv, det bedste og redde dig fra sygdom, inflation og dårlig økonomi? eller skaber de dem?


Kilder herunder :

(1) 423 mennesker styrer Danmark uden for den politiske kontrol. De møder hinanden i skjulte netværk af bestyrelser, fonde, udvalg og baller hos Dronningen. De politikere, der ikke støtter netværkets opfattelse af Danmarks fremtid, holdes ude.

https://www.berlingske.dk/politik/glem-alt-om-valget-en-magtfuld-elite-styrer-danmark

(2) De ti mest velhavende personer eller familier fik øget deres samlede formue med 165 procent.

Tilsammen ejer de 458 milliarder kroner.

https://nyheder.tv2.dk/business/2019-10-07-danmarks-ti-rigeste-ejer-tilsammen-458-milliarder-kroner-se-listen-her?fbclid=IwAR2O8JQg_jLIn3pAAlXcgJdP-abjUNZTzLn-y7pZVwf8HfUz00mSyo_RDWc

(3) Dec. 2020 Børsen: Nu har Danmark verdens højeste skatter og afgifter

https://borsen.dk/nyheder/politik/nu-har-danmark-taget-tronen-tilbage-med-verdens-hojeste-skatter-og-afgifter?fbclid=IwAR2FVanJ8l2twCAJCRTErfhuHjLeKccKTsHhP1bcb4S-BdB2QwhHykNtKYA

(4) Jan.2021: Danmarks gæld er banket op til det højeste i 20 år

https://indblik.net/danmarks-gaeld-er-banket-op-til-det-hoejeste-i-20-aar/?fbclid=IwAR0HHYXNfLeAMxNuYaEIVE8wUQec6wSZJbqoLNWF1XyhoCIMx_3mBFbLJZY

(5) Siden Fogh´s skattestop i 2001, har især centraliseringsreformen i 2007 flyttet flere opgaver fra fx hospitaler til kommunerne.

https://da.wikipedia.org/wiki/Skattestoppet

(6) Siden 2007 er tvangsfjernet børn steget årligt fra den gang 1200 om året til det dobbelte i efterfølgende 10 år med over det dobbelte med 2700 børn om året i 2018.

https://jv.dk/artikel/p%C3%A5-ti-%C3%A5r-er-antallet-af-tvangsfjernede-b%C3%B8rn-fordoblet?fbclid=IwAR20f3c9lrXui2b-Xt9MHZLZvScy2ul_EVoj2EKE01IEQP-D7yrW-vGjIoI

(7) 488 anbragte unge koster i gennemsnit 800.000 kroner på et år – I Aabenraa kostede ét barn 4.145.496 kroner på et år.

https://jv.dk/artikel/488-anbragte-unge-koster-i-gennemsnit-800-000-kroner?fbclid=IwAR2CCBJM_-j24VLDH8cOzB631CbAEl4SGax02yJwI7jxMvohTbDOJrBlH4U

(8) juli 2017 Anbragte ender i hjemløshed.
Tidligere anbragte børn er voldsomt overrepræsenteret i gruppen af unge hjemløse

https://socialpaedagogen.sl.dk/arkiv/2017/07/anbragte-ender-i-hjemloeshed/?fbclid=IwAR0SZb8pd4I0zdFj7Gpx20Jpwp7AgUReiC9bdfiQU2y3UtcucDUYeybdV2k

(9) Dagpengereformen fra 2010 medførte, at tusinder af ledige faldt ud af dagpengesystemet.
https://www.berlingske.dk/samfund/efter-reformer-af-dagpenge-og-kontanthjaelp-155.000-lever-helt-uden-indkomst?fbclid=IwAR31I1_otIwBvqy80GN4PTbUUmv8SU04-N1MUoMiAnMpbNpPCs0wzuhnS_I

(10) L 53 Fremsat den 1. november 2012 af tidligere Beskæftigelsesministeren Mette Frederiksen (S)
Reform af førtidspension og fleksjob, herunder indførelse af ressourceforløb, rehabiliteringsteam, fleksløntilskud m.v

https://www.ft.dk/samling/20121/lovforslag/l53/som_fremsat.htm?fbclid=IwAR0MYT9m16iYrbDTXliaAVDdg5EytXk6O83ByRp3hg-iqdpAAHBON21BxBs

(11) 2019: På otte år har landets ti mest velhavende personer eller familier øget deres samlede formue med 165 procent. Danmarks ti rigeste ejer tilsammen 458 milliarder kroner.

https://nyheder.tv2.dk/business/2019-10-07-danmarks-ti-rigeste-ejer-tilsammen-458-milliarder-kroner-se-listen-her?fbclid=IwAR2O8JQg_jLIn3pAAlXcgJdP-abjUNZTzLn-y7pZVwf8HfUz00mSyo_RDWc

(12) Ledige fandt selv job – men endte i løntilskud efter opringning fra jobcenter- – og nu er de igen arbejdsløse.

https://www.tv2fyn.dk/odense/ledige-fandt-selv-job-men-endte-i-lontilskud-efter-opringning-fra-jobcenter?fbclid=IwAR0PA60VmeObtOcQeB9BbeXNHt2VvrWPJjjWXCUr5PwvaFF80ycdyNQy_a8

(13) Sep. 2017: 33 procent flere hjemløse på otte år.
Kontanthjælpsloft og 225-timers reglen har ført til flere hjemløse, konstaterer Rådet for Socialt Udsatte.

https://arbejderen.dk/indland/33-procent-flere-hjeml%C3%B8se-p%C3%A5-otte-%C3%A5r?fbclid=IwAR1Z8BQX8A6fIOGtn0tcu3dmrnm5ZTYalPSFItfwpiu0yW6_Hxvq4xP9M_M

(14) Okt. 2018: Flere og flere millioner til de mest udsatte ender i Socialstyrelsens egen kasse SATSPULJE: Over en tiårig periode, siden 2008 er mere end 1,4 milliarder kroner fra satspuljen endt hos Socialstyrelsen.


https://www.altinget.dk/artikel/175684-flere-og-flere-millioner-til-de-mest-udsatte-ender-i-socialstyrelsens-egen-kasse?fbclid=IwAR3II8ACy_0TYQP8Mp3saDRks5HJsWG3gGKbjNb1Zewt36zRF4pxnjrDj-Q


(15) Juli 2018: Ifølge Danmarks Statistik er der 226.520 i Danmark, der falder under kategorien fattig.

https://fagbladet3f.dk/artikel/42000-danskere-lever-uden-indkomst?fbclid=IwAR14hzrNHP52hw8JJux4P1OWravyM1qEiQl0eiacypewdDB9BGGhRNbLwvk

(16) 2017: Forh. Statsministeren sagde, han havde skabt 79.000 job. Det rigtige tal var 2.500 (TV2 Nyhederne)

https://nyheder.tv2.dk/politik/2017-05-29-statsministeren-siger-han-har-skabt-79000-job-det-rigtige-tal-er-2500?fbclid=IwAR166aOe-uSA6D5vpsKT3YoaX-SJXnC8vSEQDSrJd5V8oZGNIRR0bH7-e9s

(17) 2019: Ministeren oplyser, at næsten 2000 mennesker siden 2013 er døde ganske kort tid efter de fik bevilget en førtidspension.

https://www.denoffentlige.dk/tnketanke/samfundssind-v-nick-allentoft/choktal-fra-ny-beskaeftigelsesminister-reformer-har-ingen-effekt-og-flere-doer

(18) April 2018: Kaj Ove betaler 13.887 om måneden for at bo på kommunalt plejecenter: – Er der nogen som tjener på os? https://ekstrabladet.dk/nyheder/samfund/kaj-ove-betaler-13.887-om-maaneden-for-at-bo-paa-kommunalt-plejecenter-er-der-nogen-som-tjener-paa-os/7136715?fbclid=IwAR1U0YwYruwiuSy77c5VPH5FXkIbHAtXy5QKH4ImvILJZ4b-LjCGHW-Wz5s

(19) 2017 Finans: Ministre har millionforbindelser til selskaber bag milliardbud på Danmarks gasnet

https://finans.dk/erhverv/ECE9414051/ministre-har-millionforbindelser-til-selskaber-bag-milliardbud-paa-danmarks-gasnet/?fbclid=IwAR1iTUDVXqf5bv-bBLsdvc4jCJYfb9QKzR54NpMtjUmIMhR2Ytuxhyx_okw&ctxref=ext

(20) Formue-chok: De 100 rigeste danskere ejer det samme som de 1.790.000 fattigste

https://ekstrabladet.dk/nyheder/politik/danskpolitik/formue-chok-de-100-rigeste-danskere-ejer-det-samme-som-de-1.790.000-fattigste/7494363

(21) Sep.2019: Frederiksen bevilger sit ministerium 9,6 mio kroner ekstra som statsminister. “Organisationsudvidelse i Statsministeriet” kalder de det. Med Mette samles magten på færre hænder

https://www.folkets.dk/node/3682?fbclid=IwAR29EvO1RBI0ez-WBACeaQk84QLh2U98KrjF18uPqgJZQGKkOmvOhsK-eWM

(22) Maj 2020 Fortroligt dokument frigivet: Det private erhvervsliv var med til at drive regeringens coronaberedskab ledet af Rigspolitiet.

Novo Nordisk har haft en nøgleperson i forhold til testkapacitet

Og ansatte i Carlsberg og Ørsted står nævnt som nøglepersoner i forhold til at skaffe håndsprit sammen med myndighederne.

Under coronapandemien er der brugt flere milliarder skattekroner på indkøb af værnemidler og medicinsk udstyr.

https://www.dr.dk/nyheder/fortroligt-dokument-frigivet-det-private-erhvervsliv-var-med-til-drive-statens?fbclid=IwAR1wZv7t3JB3yYpPKWx-7hkXA-luuFstrJFBKPt_TGomsvFGTgo5W03gOZE

(23) I 2018 havde Novo Nordisk en driftsindtjening på over 47 milliarder kroner, hvilket er dobbelt så meget, som Mærsk(6 mia.), Lego (11 mia.) og Carlsberg(9 mia.) kan mønstre tilsammen.

Ørsted (23 mia.)

https://www.berlingske.dk/virksomheder/her-er-landets-vildeste-pengemaskine-tjener-dobbelt-saa-meget-som

(24) 11. jun. 2020: Staten vil opkøbe nødlidende virksomheder – men også have førsteret til overskuddet og tjene penge på aktierne.

https://nyheder.tv2.dk/business/2020-06-11-staten-vil-opkoebe-noedlidende-virksomheder-men-ogsaa-have-foersteret-til?fbclid=IwAR1bMwjPaK2By9Xp4VL88hlj4NNrP0YAXHKhKgE82HRcfyExnunA2aR0Zio

(25) Jan. 2021: Børnetelefonen kimes ned af angste og triste børn: – Det værste år nogensinde.


https://jv.dk/artikel/b%C3%B8rnetelefonen-kimes-ned-af-angste-og-triste-b%C3%B8rn-det-v%C3%A6rste-%C3%A5r-nogensinde?fbclid=IwAR1ihbtav7fUK9XrZ1Jq5HQHlcCfJXB99l1vWJ6ENxO6TMfyHFNR5UGuFz4

(26) Jan. 2021: Ny reform: Regering vil tvangsadoptere børn før fødslen


https://dk.newsner.com/familie/ny-reform-regering-vil-tvangsadoptere-boern-foer-foedslen/?fbclid=IwAR3pexGh37XeB0xrqVM9x8_1FOgRl8HU3PRbuVG6sA_Fvq72XNqmvByf9h0

(27) Staten opbevarer i øjeblikket 24,5 mio. vævsprøver på 5,7 mio. danskere.

https://www.denoffentlige.dk/din-dna-til-salg-staten-vil-tjene-paa-dna-sundhedsdata-og-forsoeg-paa-mennesker?fbclid=IwAR28AnvwT08D7IyU_u2wQL8qHQSaRnyNm1Kfg6N8Pv6cXzkDXOZDq8IdG5o

(28) Danmarks uden sammenligning største virksomhed, Mærsk, havde i 2021 en rekordomsætning, der også resulterede i et rekordoverskud på ca. 117,5 mia. kr. Her kan netop ses alle 10 største virksomheder i rekordomsætning.


https://startupmagazine.dk/stoerste-danske-virksomheder-maalt-paa-omsaetning-i-2022/

Loading