17. juli 2024

Vesterhavet er fyldt med PFAS-skum langs kysten – er det fra havvindmøller!?

En vinge fra en havvindmølle efter blot 2 år!

PFAS KONTAMINERING FRA VINDMØLLER?

– Vesterhavet er fyldt med PFAS-skum langs kysten

Vi står måske overfor en ny miljøkatastrofe, og en potentiel showstopper på den grønne omstilling, med de store vindmølleparker og P2X visionen.

Noget der måske får Dan Jørgensen i Klima,- Energi,- og Forsyningsministeriet til at ryste lidt på hånden, midt under COP27 festivalen i Egypten. Hvis det altså viser sig at vindmøllerne er årsagen.

De danske myndigheder, er i skrivende stund i fuld gang med at undersøge, om der er sammenfald mellem de sundhedsskadelige PFAS koncentrationer og vindmøllerne – der mistænkes for at sprede dette.

PFAS anvendes i stor stil i næsten alle VE (Vedvarende Energi) produkter, fra solceller, batterier, vindmøller m.m. Vestas og Ørsted kan ikke påberåbe sig uvidenhed.

Hos American Chemistry skriver man det direkte således:

“Fluorotechnology (PFAS) plays a critical role in many alternative energy technologies, leading to reduced emissions and energy costs.

Thanks to the insulation properties and the resistance to physical, thermal and chemical challenges of many luorotechnologies, products such as lithium batteries, wind turbines, fuel cells and photovoltaic solar panels can be built.

Fluoropolymers provide chemically resistant membranes and dividers in fuel cells. They also support the development of the high vapor barrier and transparency, superior weatherability and flexibility to make solar panel front and back sheet films durable, extending product life.

Other types of fluorinated polymers support efficient electrolytic ionic migration, allowing for smaller, more efficient lithium batteries used in all types of electronics from automobiles to cell phones.”

Kilde:

https://lnkd.in/eRmkq8ri

I vindmølleindustrien har man altid kæmpet mod nedbrydning af vindmøllerne fra vind og vejr. Især nedbrydes yderkanten af turbinebladene. Det er et velkendt fænomen og kan ikke komme bag på nogen.

Udvaskning af især PFAS og andre problematiske stoffer fra glasfiberprodukter, herunder særligt vindmøllevinger er et reelt problem.

Man kan undre sig over, hvorfor ingen har taget dette med i risikoanalysen, da man politisk besluttede at satse på vindenergi.

Problemet og fænomenet er beskrevet i flere videnskabelige undersøgelser/artikler, men her er de 2 mest interessante :

Journal of Physics: Conference Series, 2020.

Leading edge erosion of wind turbine blades:

Effects of blade surface curvature on rain droplet impingement kinematics.

Kilde: https://lnkd.in/eFcA9hQe

Leading Edge erosion and pollution from wind turbine blades5 th. Edition – English, 2021.

Kilde: https://lnkd.in/eFc7uKhQ


Læs oogså her :

https://ekstrabladet.dk/nationen/vindmoelle-bombe-undersoeges/9509568

– og nu blev det lige oplyst i TV News at PFOS var blevet målt i store mængder i regnvand, indeholdet stammer hovedsageligt fra forbrændingsanlæggene – og ikke fra landbruget!


Vindmølleindustriens dirty secret: Udledning af verdens farligste gas:

https://www.bbc.com/news/science-environment-49567197

Loading