17. juli 2024

USA og Norge stod for sprængningen af Nord Stream 1 og 2

I september skrev vi her om den russiske gasledning Nord Stream 1 og 2, der blev sprængt ved Bornholm, og hvor medierne simpelthen ikke kunne finde ud af, hvem den skyldige var – så selvfølgelig blev den sædvanlige syndebuk nummer 1 (Putin) beskyldt for at sprænge sin egen gasledning i stykker – hvilket på ingen måde giver mening…

Sjovt nok blev en ny gasledning på samme tid åbnet, nemlig the Baltic Pipe, der skal transportere norsk gas gennem Danmark til Polen.

En ledning, som bl.a Socialdemokratiet var lodret imod – men som de nu lige pludselig støttede…

I tiden efter pegede en del pile på USA, eftersom Biden administrationen

I de her uger kommer det så frem, at det VAR USA og Norge, der stod for sprængningen, takket være den Pulizer pris vindende journalist Seymour Hersh (som også afslørede, at Obama løj om, hvordan de fangede og dræbte Osama Bin Laden) :

“A report by Pulitzer Prize-winning journalist Seymour Hersh claims the U.S. was responsible for the Nord Stream pipeline attacks. Navy divers alleged planted the explosives in June, using NATO exercises as cover. They were then detonated remotely in September, it is claimed.”

https://www.thetimes.co.uk/article/us-bombed-nord-stream-gas-pipelines-claims-investigative-journalist-seymour-hersh-s730dnnfz
https://seymourhersh.substack.com/p/how-america-took-out-the-nord-stream

https://www.helsinkitimes.fi/world-int/22973-us-and-norway-blew-up-the-nord-stream-pipelines-seymour-hersh.html

https://www.kyivpost.com/post/12139


Tucker Carlson tonight d. 13/2/23

European MP condemns US attack on Nord Stream

“Then along comes Seymour Hersh, the world’s most acclaimed living investigative journalist. He produces a detailed claim that the United States executed this explosion with Norway.”

https://twitter.com/KanekoaTheGreat/status/1626348349069873152https://fb.watch/iKLSpt740h

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=177645184989516&id=100082321074551


Skrevet Kåre Lichtenberg :

Statsminister Mette Frederiksen bliver nødt at give en kommentar til den påstand, der lige nu går verden rundt; påstanden om, at USA og Norge i forbindelse med NATOs flådeøvelse, der fandt sted i Østersøen sidste sommer har foranstaltet, at der blev anbragt eksplosiver ved Nord Stream 1 og 2 gasrørledningerne og at disse ca. 3 måneder senere blev fjernudløst.

Selvom, at sprængningerne i sig selv er meget iøjnefaldende, er den påstand om, at USA og Norge står bag ved sprængningerne endnu mere iøjnefaldende.

Hvis det er tilfældet, at NATO-landene har planlagt og udført sabotage mod rørledningerne mellem Rusland og Tyskland, har NATO på et meget tidligt tidspunkt i Ukraine-krigen, forøget konfliktniveauet mellem Rusland og NATO i en meget markant grad.

Ødelæggelsen af gasrørledningerne har i sagens natur medført enorme skadevirkninger på den europæiske energi-infrastruktur og har på den måde været med til at true især den meget energikrævende industri – ikke mindst i Tyskland.

Det forhold, at energipriserne – i hele den vestlige del af Europa – er blevet drevet nærmest eksplosionsagtigt i vejret efter sprængningerne af rørledningerne, har været med til at skubbe til inflationen og til at fremkalde den økonomiske tilbagegang.

NATO ser på denne måde ud til at have udført handlinger, der har gjort det langt sværere at være europæer, end alene Ruslands angreb på Ukraine, har forårsaget.

Hvordan bør vi (borgerne) i Danmark egentlig forstå vores medlemskab af NATO, hvis indholdet af påstandene om, at USA og Norge står bag sprængningerne af Nord Stream 1 og 2 er sande?

En konfliktoptrapning i forhold til Rusland er i sig selv risikabel for NATO-landene ikke mindst, hvis det er sandt, at NATO står bag en offensiv handling, som sabotagehandlingerne mod Nord Stream 1 og 2, må forstås som.

Tiden er uanset inde til at søge at nedtrappe konflikten mellem NATO og Rusland, da ingen borgere indenfor NATO-landene kan have en interesse i at blive involveret i en væbnet konflikt med Rusland.

Link:

https://steigan.no/2023/02/noen-sma-korreksjoner-til-seymour-hersh-nye-nord-stream-avsloringer/Loading