19. juni 2024

Alle pengesedler udstedt før 2009 bliver ugyldige efter 21.maj 2023

*

Fra 2025 kan man ikke længere bruge 1000 kr sedler i Danmark (og udlandet).

Dette har nationalbanken besluttet, da “de kriminelle bruger 1000 kr sedler”, og så skal vi alle kollektivt straffes!

*

Men det er så ikke kun 1000 kr sedlen, de vil udfase :

*

Af Hans-Henrik Sannerúd

D. 1. December annonceres udfasningen af 1000 krone sedlen, hvormed man fjerner 40% (25 milliarder) af den samlede kontantbeholdning på 68 milliarder), samt nedsættelse af grænsen for kontanthandel.

Begge dele som led i afskaffelse af kontanter = indførsel af digitale penge (CBDC). Central Bank Digital Currency betyder udfasning af mange små uafhængige banker, når det kendte pengesystem forsvinder. Og hvad værre er, at det betyder 100% overvågning og kontrol af alle dine transaktioner og fysisk bevægelser, da din “pung” fremover vil være på din telefon.

Forudsætningen for de digitale penge (den digitale frihedsberøvelse), kan bringes i funktion, er at alle har et digitalt ID. (Mit-ID). Og deri forklaringen på, at vi alle er blevet presset så voldsomt de sidste 2 år til at oprette Mit-ID eller udskifte Nem-ID til Mit-ID.

Umiddelbart er der ikke forskel på de 2 systemer syntes mange – men jo; Mit-ID kører på en helt anden data-transmissionsplatform end Nem-ID, med langt hurtigere transmission, således at “real-time” samkøring af ALLE dine transaktioner og bevægelser er muligt.

Tænk over det!

Derfor: Henvend dig til borgerservice og din bank, og bed om at få nedlagt dit Mit-ID nu, og oplys hvis de spørger, at du er utryg ved den kontrol af dig og dine penge som Mit-ID er!

“Jamen jeg kan jo ikke undvære det”, tænker du nok. – Well, forbliv på Mit-ID og underkast dig det totale slavesystem, der venter fra indførsel af CBDC, eller stå af NU.

Begynd at hæv dine penge kontant og betal kontant, i protest mod udfasningen af de gode gammeldags kontante penge, som du selv kan kontrollere.

Dette er den sidste mulighed der er, for at kæmpe imod 100% total overvågning og kontrol af dig, dine penge og dermed dine handlinger…

BIS i Schweiz (Central bankernes Central bank), har udgivet et blueprint for indførsel og hensigter med CBDC. Det fylder 52 sider på engelsk og er her :

https://www.bis.org/publ/arpdf/ar2023e3.htm?fbclid=IwAR3fKsIm1y6k-PYa9lEdqD_jM5R6SlE3znC6lkMA6dYrp5g-W3WXuaxGn_g

Hvis ikke du orker at læse de 52 sider, men vil have indholdet sammenfattet og forklaret på en time (på engelsk), så lyt til denne video:Loading