17. juli 2024

Odense byråd må have et dødsønske for byen!?

*

Et samlet byråd i Odense er nemlig blevet enig om en omfattende ændring af trafikken i byen frem mod 2030.

Planen vil blandt andet reducere CO2-udledningen fra transportsektoren med 100.000 tons årligt i 2030, hvor byen efter eget udsagn vil være klimaneutrale.

Det helt afgørende greb, der skal nå frem til målet, er, at hastigheden på de fleste veje i byen skal sænkes med 20 kilometer i timen. Det gælder også de store indfaldsveje og ringveje.

*

*
*

Det skal være mere besværligt for bilister

Tanken bag er faktisk, at det skal blive mere besværligt at køre i bil, så man vælger et alternativ, såsom cykel eller kollektiv trafik.

Samtidig vil cyklister få forkørselsret i lyskryds, hvor det i dag er biltrafikken, der prioriteres.

Flere gader i centrum vil også på sigt blive ensrettede og tage mere hensyn til cykler og gående.

Og så vil der blive oprettet busbaner og busgader, så busserne kan komme hurtigere frem.

Borgmesteren anerkender dog, at selskaberne bag den offentlige bustransport er trængte, og at det derfor også er et spørgsmål om at finde penge til at styrke dem.

– Der er også en financieringsudfordring til den opgave her.

– Vi går i gang allerede ved budgettet og har besluttet, at vi skal sætte over 50 millioner af til næste år, ligesom vi også omprioriterer nogle midler i indeværende år, siger Peter Rahbæk Juel.

Læs mere her :

https://www.dr.dk/nyheder/seneste/store-trafikaendringer-paa-vej-i-odense-fartgraenser-paa-20-kilometer-i-timen-og

Og her :

https://fyens.dk/odense/du-skal-snart-koere-langsommere-paa-vejene-i-odense-det-vil-koste-kaempe-millionbeloeb-advarer-taenketank#:~:text=Et%20enigt%20Odense%20Byr%C3%A5d%20har,Odense%20klimaneutral%20senest%20i%202030.Loading