19. juni 2024
KLA.tv

Det tyske medie KLA.tv, der lavede et program om Bill Gates, har igen lavet et rigtig godt og let forståeligt program – denne gang om, hvorfor og hvordan klimaforandringerne er en stor, fed løgn, og hvorfor man skal stoppe med at tro på dem – for det gør kun 0,54 af forskerne på jorden! De forskere, der gør, er købt og betalt af diverse store NGO og lobbyist organisationer – der er penge i klimaforandringerne – MANGE penge!!

KLA.tv har dykket ned i, IPPC (Intergovernmental Panel on Climate Change) hvilket er FN’s klima panel : IPCC is the United Nations body for assessing the science related to climate change, som sammen med massemedierne står for denne løgn, og som på bedste Goebbels facon gentager løgnen igen og igen og igen, så folk til sidst tror på det…

Fra KLA.tv :

Løgne og svindel fra Det Mellemstatslige Panel om Klimaændringer: IPCC-forskere tager bladet fra munden

3. Feb 2024

Massemedierne og IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) bliver ved med at fortælle os, at over 97% af alle forskere er overbeviste om menneskeskabte klimaforandringer.

Men er det nu også sandt?

I dette program kommer tidligere forskere fra FN’s klimapanel til orde og taler lige ud af posen.

I juni 2023 rapporterede Bayrische Rundfunk: ”Forskere er enige:

De nuværende klimaforandringer er forårsaget af mennesker”. Massemedierne bliver ved med at fortælle os, at over 97% af alle forskere er overbeviste om menneskeskabte klimaforandringer.

Men er det sandheden?

Denne såkaldte ”97% konsensus” er allerede blevet afsløret som et falsum i vores Kla.tv-program (www.kla.tv/27453).

Som vi også afslører i dette program, viser kritiske og uafhængige undersøgelser endda, at kun 0,54% af alle videnskabsmænd tror på menneskeskabte klimaforandringer.

Ikke desto mindre hævder IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) også i sin 2021-rapport, at det er ”ubestrideligt, at mennesker har opvarmet atmosfæren, havene og landjorden”, og at der allerede, som følge heraf, er sket ”vidtrækkende og hurtige ændringer i atmosfæren, havene, kryosfæren og biosfæren”.

I utallige forskeres øjne er disse påstande en lodret løgn. Der er blevet offentliggjort en liste med 46 forskere, som tidligere har medvirket i FN‘s klimapanel, og som har kritiseret IPCC skarpt. Faktisk har en række klimaforskere allerede vendt IPCC ryggen og har offentliggjort dets manipulerende arbejdsmetoder.

Forskerne kritiserer samstemmende den massive manipulation af de tilgængelige data.

Alt, hvad der ikke passer ind i det ønskede billede, bliver ignoreret – og om nødvendigt bliver der bevidst publiceret falske påstande for at understøtte narrativet.

Nogle forskere medvirker i dette spil for at opnå berømmelse og forskningsfinansiering. IPCC-rapporterne er rene ”lobby-dokumenter”, der kun tjener et politisk formål: Skamløst at udnytte offentlighedens uvidenhed og godtroenhed i det komplekse klimaspørgsmål.

Hvis man ser nærmere på historien bag Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), kan man regne ud, at IPCC’s publikationer indeholder en hel del misvisende information og i nogle tilfælde endda løgn og bedrag.

IPCC udsprang af FN’s miljøprogram (UNEP). Maurice Strong var grundlæggeren og den første direktør for FN’s miljøprogram (UNEP), som senere blev til Det Mellemstatslige Panel om Klimaændringer (IPCC).

Maurice Strongs erklærede mål var (citat): ”Det er vores ansvar at nedbryde den industrialiserede civilisation.”

Ved første øjekast kunne man tro, at Maurice Strong bekymrede sig meget om miljøet og derfor ønskede at nedbryde den industrialiserede civilisation. Men at det ikke er tilfældet, viser det faktum, at han i 1976, kort efter sin embedsperiode, sluttede sig til FN’s miljøprogram og gjorde karriere i den canadiske oliebranche. Men også hans forbindelser til David Rockefeller, Klaus Schwab og WEF får en til at spærre øjnene op.

Klaus Schwab sagde: ”I alt, hvad han (Maurice Strong) gjorde, tog han hensyn til World Economic Forums mission […]. Han var en stor visionær, altid forud for vores tid i sine tankegange. Han har været min mentor (lærer) siden starten af forummet: […] en uundværlig rådgiver; og medlem af vores bestyrelse i mange år. Uden ham ville Forum ikke have opnået sin nuværende betydning.”

Kære seere, det er ekstremt bekymrende, at IPCC opstod ud af visionerne hos mænd som Maurice Strong, der var mere end tæt på WEF.

Er IPCC derfor ikke uundgåeligt et tvivlsomt instrument til at nå WEF’s mål?

Klaus Schwab og hans WEF-gruppe ser løsningen på miljømæssige og globale problemer som afvikling af den industrielle civilisation og al magt i hænderne på en koalition af store virksomheder, naturligvis uden befolkningernes demokratiske ret til at komme til orde.

Deres vision er en ”Great Reset”, hvor målet ifølge WEF er, at vi i 2030 ikke ejer noget og alligevel vil være lykkelige.

Læs mere og se programmet her :

https://m.kla.tv/da/2024-02-03/28071Loading