20. juni 2024

Syv danske kommuner bruger ulovlige spildevandsudledninger

*

Alene i syv danske kommuner har Frihedsbrevet fundet ulovlige spildevandsudledninger 1.827 steder.

Men husk nu, det er landmændenes skyld det hele….

For Gud nåde og trøste den landmand, der havde hældt urenset spildevand ud i åen…

https://frihedsbrevet.dk/syv-kommuner-bryder-loven-1-827-steder-en-meget-stor-skandale/


5/1/23, Rødding ved Skive
*

*

P4 nyhederne Kl 0800 d 5/10/23 var ude at soppe i Vejle fjord, den kvindlige mikrofonholder var ikke begejstret over det brune vand, her er måske en af forklaringerne.

*
*
*
*

*

*

I flere årtier har fiskere og lokale ildsjæle ved Agersø Sund anført af Jan Rasmussen haft øjnene rettet mod RGS Nordics rensningsanlæg i Stigsnæs. Det renser og udleder årligt omkring 400.000 tons spildevand – mens vandmiljøet er blevet dårligere og dårligere.

Vandet er blevet mere og mere grumset, og fiskene er forsvundet…

Tilfældigt? Det mener Jan Rasmussen bestemt ikke, som bakkes op ad Danmarks Fiskeriforening.

Jan Rasmussen har dedikeret sit virke til at få løst mysteriet og stoppet de udledninger af forurenet spildevand, som, han mener, udgør hele humlen i sagen. RGS Nordic importerer spildevand fra udlandet, og trods rensning har de lokale ildsjæle i årevis peget på, at det er til stor skade for miljøet.

En rapport har bl.a. konkluderet, at udledningen af en række stoffer med spildevand fra RGS Nordic er en væsentlig belastning af vandmiljøet i Agersø Sund.

Ved årtusindskiftet begyndte mistanken om, at noget var helt galt.

– Første gang vi slog alarm til myndigheder var i 1999, hvor en dykker fandt dynger af døde fisk ved udløbet fra rensningsanlægget i Agersø Sund, har Jan Rasmussen fortalt til Fiskeri Tidende:

– Der var en miljøgruppe, der kæmpede mod jordforurening på land og fik lukket den del. Men da der kom en periode med iltsvind i mange danske farvande, blev det svært at få nogen til at tage fat på problemet i havet.

Læs mere her :

https://fiskeritidende.dk/nyheder/fiskeri/2023/januar/faa-overblikket-over-rgs-nordic-sagen/?fbclid=IwAR2LKYaCyfEDyW-pBQxwZj9toN8rmi8-d3fp727OcX9zE2QvOLied5u56-0


*

Af Kurt Ehsen

Er det danske landbrug den skyldige i …………

De røde og sorte på borgen, som er Radikale, Enhedslisten, SF, Moderaterne, Venstre, Liberal Alliance, Alternativet og Socialdemekratiet – giver / har givet det danske Landbrug skylden for hele Danmark dårlige vandkvalitet i vores fjorde og hav, helt uden en konkret dokumentation på, det er Landbrugets, som er skyldige synder.

Næ, den store synder er Staten / Kommunerne, som hvert år udleder store mængder urenset spildevand, fuld bevidst, indeholdende menneske Fæces (lort), indvoldorme, medicinrester, store mængder sulfo og andre skadelige stoffer, som lægger vore fjorde og havet omkring Danmark død, hvor man udleder.

Landbruget udledte i 2021 ca. 251.000 tons kvælstof, et teoridisk tal, som Regeringen ikke har kunne dokumentere er det rette udledningstal.

Kommunerne og staten udleder samtidlig over 205.000 tons kvælstof ud i vores hav og fjorde, – denne forurening på 205.000 tons forurening er vel dokumenteret.

Har regeringen nævnt sin egen forurening?

Næ, det har regeringen ikke ……………….. hvorfor lyver Regeringen om sin egen forurening ………….HVORFOR ???????

Tja – så kan Regeringen jo ikke give landbruget skylden for Regeringens egen forurening, som nok er hoved årssagen til livet i vores hav og fjorde bliver slået ihjel.

Et eksempel: Halsnæs kommune nedlagde sit udledningsrør i Roskilde fjord, og oprettede et nyt til, i Kattegat til sin planlagte udledning af sin forurening.

Efter omlægningen kan man hvert år i dag stryge fjorrejer, fange sild, fladfisk, krabber, ørreder og andet godt fra havet, se marsvin svømme rundt i Roskilde fjord, – det samme gælder for Isefjorden, hvor man også kan se Delfiner svømme rund, alt efter Halsnæs kommune har flyttet sin forureningen til Kattegat, – også alt, trods der forsat ligger masser af landsbrugjord ned til fjorderne.

For ikke at forglemme Øresund, hvor man i dag kan se store tunfisk svømme rundt osv. – som kræver et sund og rent havmiljø mv., samt der er noget at spise for de fisk, som de røde og sorte partier nægter findes i det danske hav og fjord miljø.

Hvorfor skal det danske landbrug nedlægges på en stor løgn ………

Tja., så falder tanke på WEF, hvor løgnens trives………


*

Af Growz

REKORD VÅD JULI = REKORD-MEGET LORT I BADEVANDET

Husk det nu: Når det regner meget, kommer der flere overløb og bliver skyllet mere urenset spildevand ud i vores badevand.

For f.eks. Nyborg Kommune (som er så flinke at bringe data for overløb online løbende – noget andre kunne lære noget af) har der således været overløb på 158.000 kubik-meter iht NFS’ hjemmeside.

Det svarer til et overløb på 5 m3 pr indbygger i kommunen!

Avs. Gad vide hvor meget der totalt set har været af overløb i DK? Iht de tidligere statistikker er Nyborg jo ikke kendt for at være specielt slem. #dkpol #lortevand #spildevand

Læs mere:

https://www.maskinbladet.dk/artikel/80668-vaadeste-juli-nogensinde-i-danmark

Se NFS’ tal her :

https://overloeb.nfs.as/d/Ch1ED61Vz/overlobsberegning?orgId=1&kiosk=tv

Kommunerne ikke har penge nok til at fornye rensningsanlæg og kloakker, så spildevand løber over ved heftige regnbyger.

Separering af regnvand og spildevand i adskilte kloakrør og nedgravning af tykkere rør er igang, men for langsomt, fordi man jo først skal have råd. Og imens får landbruget skylden for det hele.

Nye afgifter vil jo mindske deres (landbrugets) evner til at gøre mere ved miljøet, og ender som en straf til de små landbrug, der ellers gør mest.

Men hvis ministeren er så blank for viden, så det får man nok ikke noget ud af at fortælle ham.

Klimaalarmister taler jo både om klima og miljø i flæng. Det er som en gruppe demonstrerende aktivister, der ikke vidste noget om det de aktionerede for.


*

Mariagerfjord Kommune gav i 2021 udledningstilladelse til 11.000.000 m3 spildevand pr. år. Det svarer til ca. 350 liter spildevand pr. sekund året rundt. Det er i en størrelsesoren, som er svær at forholde sig til. Men 11.000.000 m3 svarer ca. til, hvad 26 at verdens største supertankere kan rumme. Dvs., at en af verdens største supertankere tømmer sin fulde last af spildevand ud i havet foran vor kyst hver 14. dag året rundt. Så husk nu det er landbruget det har skylden for der udledes for meget ud i vores fjorde.

At hævde det ikke påvirker miljøet, minder lidt om Kemiske Ali der hævdede, at der ingen amerikanere var i Bagdad til trods for, at man kunne høre granaterne falde i nabolaget.

Ovenfor ses en opgørelse over hvad der udledes og hvem der udleder det. Læg mærke til hvor landbruget ligger på listen.

Læs selv her hvad der forgår ved Sjælland :

https://www.zetland.dk/historie/sOXAQRD7-a8l4XGdY-68178?fbclid=IwAR3wKqk7D80B7JH-2wOj9fvcpe_D9rrtpcEEOnGlxEKDG_3PO0zXoSYBiKY_aem_AY2n2KHjr2MH7pZFNo9gvDIw0aFyIxRPiDSupEua2PcoSLiAE275wFAd5UAJwAmkilA


https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02LQ6ETCuKqXCUN4zUg3dJFpoFdHt5fY1DRuMKKxExxaFu4ivwQj91gGGJUeGUdCvkl&id=100067986020797


*

https://www.maskinbladet.dk/artikel/81377-debat-er-dr-vor-tids-storste-forureningskilde?fbclid=IwAR2QHbCXf9a46VQkrpT8XBnyHoIOwAEssKcYfu3ndj-ICAqljiEA0_yxKQE#debat


*

https://www.maskinbladet.dk/artikel/81060-debat-landbrugets-kvalstofforbrug-kender-vi-men-hvad-med-kommunernes-udledning#debat


*

HUSK: Det er landbrugets skyld det hele !!!

Bonus info: Eksempelvis ca. 80% af det statslige forbrug af RoundUp i Danmark, bruges af DSB alene til at holde skinnerne fri for bevoksning. De kører med et “sprøjtetog” om natten (nej det er ikke en joke!). Det er derfor du ikke har set specialtoget.

Det kører om natten fordi det er dér dér er mindst trafik på jernbanenettet.

Edit: Det hedder ikke DSB, men Banedanmark!


Fra 2023, juni

Fra 2021.

Plan om at dumpe 200.000 m3 forurenet slam i Køge bugt afsløret…

#dkpol #lortevand

https://www.tv2east.dk/stevns/koebenhavn-skal-have-en-ny-oe-nu-smides-200000-kubikmeter-forurenet-slam-i-koege-bugt


Fra 2021.

Men kommunerne må lukke 40-50 mio. kubikmeter urenset spildevand ud i vores vandløb, søer, fjorde om året!?

Derfra siver der vel også miljøsladelige stoffer i grundvandet?

Men eftersom det er byerne, der udleder, så der laver Signe Munk og SF selvfølgelig ikke skræmmekampagner…

Man lader lortet løbe ud i vandmiljøerne og håber, at ikke nogen opdager det, for der er nok ikke stemmer at hente!

https://www.midtjyllandsavis.dk/artikel/0a6b69b1-9676-4beb-a4b8-ecb876978d5b/?fbclid=IwAR24TKZHTlTMFoFLr54Xj7ktKfJnPGbXGgFjXGUmUQffoeP8CQ3lPQ6RJs0
Loading