19. juni 2024

Laboratorie-fremstillet frugt og kød – og “plastik” spray, som kan holde frugt og grønt frisk i længere tid

*

Apeel

Bill Gates er endnu engang på banen!

Denne gang med hans nyeste tiltag, nemlig en slags spray / coating til frugt og grønt, så det kan holde sig frisk i længere tid – en spray, som han kalder Apeel.

Hvad er Apeel? Det er en slags plastik coating, et kemikalie, som ikke skal vaskes eller skrubbes af, og de siger ved Apeel, at det er “helt sikkert og ikke sundhedsfarligt at spise.”

Hvad er Apeel så lavet af? Bl.a af “plante-baseret” kerne-olie (se nederst på siden, hvad det fx er) – som er det nye transfedt, som alle kostvejledere fraråder, man spiser!

Så hvis man spiser en masse falsk laboratoriegroet kød, såsom fra Impossible Burger (Bill Gates) og Beyond Meat (Bill Gates) – så spiser man en masse kerne-olie – som ikke er specielt sundt!

Og hvordan vil de så dyrke alle de her seed oils / kerne-olier ? De vil fælde en hulens masse træer, så det kan blive plads til alle de marker, som de skal dyrkes på!

Man skal fælde en masse træer, for at få plads til at dyrke kerne-olie

Udover denne spray, vil forskere nu til at lave kunstig frugt – som de også vil dyrke i laboratorier.

Hvilket overhovedet ikke giver mening, da det laboratorie-groede frugt kræver mange flere ressourcer og er mere miljøbelastende end naturligt groet frugt

Fra forskere i New Zealand

De vil lave en ny frugt af stamceller fra nuværende frugt, som så bliver en slags blanding mellem allerede kendte slags frugter , og som de så håber, at folk vil spise.

Hvad vil de mon komme i denne frugt – kommer de komme noget i den, som vi almindelige mennesker ikke ved – fx vacciner og medicin?

Se videoen og mere info under videoen herunder.

Derudover snakker de stadig om kunstigt fremstillet kød – men de har så nu fundet ud af, at kunstigt kød rent faktisk belaster klimaet mere end traditionelt fremstillet kød.

Læs mere her :

*

Se Redacted’s ret grundige video om alle de nævnte emner her :

*

Bill Gates finansierer “Apeel” Plante Coating firma

Plant News laver et “dybt dyk” ned i “plantebelægningen” (coating) fra Apeel-virksomheden, der nu sælges verden over.

Er plantebelægninger nye? Er denne speciel? Er det spiseligt? Sundt? Hvad er videnskaben bag det?

0:00 Intro

0:22 Hvad er investeringer og fundamenter?

3:07 Hvem og hvad er Apeel?

6:59 Hvad er plantebelægninger?

9:39 Løsning af verdens sult

12:51 Marketingkrav testet

14:35 Lad Bill være!

16:11 Outro

*


Forskere arbejder på, hvordan man kan producere laboratorie-dyrket frugt

Sep 2023. Forskere ved Plante- og Fødevareforskning ser på, hvordan man producerer frugt uden træ, vin eller busk i New Zealand. Se med her :

*

Laboratorie groet mad : En livline for menneskeheden?

Jan 2020. Du har sikkert hørt, at laboratoriedyrket kød er lige rundt om hjørnet. Nå, det ser ud til, at det kun er begyndelsen. Forskere siger, at al slags mad snart vil blive produceret gennem smart kemi – og det kan ændre den måde, vi spiser på.

Se med her :Bill Gates-finansieret produkt “Apeel” bliver nu brugt til at overtrække produkter såsom avocadoer, agurker, æbler osv.

Real truth real news skriver :

Læs labels og sikkerhedsdatablade på produktet længere nede.

Apeel er finansieret af Bill Gates m.fl., og WEF støtter det.

Gates er en globalist og en eugeniker, han ville ikke støtte noget, der var godt for os – tværtimod. Læs evt mere her og her.

På hjemmesiden kan man ikke finde noget info om, hvad produktet præcist er. – Hvis man kigger på de ofte stillede spørgsmål, står der at du ikke skal købe det, hvis du er bekymret!

I Canada er det indtil videre kun på agurker og måske æbler.

I USA er det avocadoer, æbler og måske ​​lime, citroner og agurker.

Virksomheden er meget mystisk omkring, hvad produktet egentlig er. Og den kan ikke vaskes af, uanset hvor meget, man skrubber – det står på hjemmesiden:

https://www.apeel.com/how-apeel-works

Sikkerhedsdatabladet siger : APEEL Faresætninger H318 Forårsager alvorlig øjenskade. H317 Kan forårsage en allergisk hudreaktion. H412 Skadelig for vandlevende organismer med langvarige virkninger. Sikkerhedssætninger P280 Bær beskyttelseshandsker/ beskyttelsestøj/ øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse. P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand.

Apeel Sikkerhedsdatablad 1: https://www.evansvanodine.co.uk/assets/eng_apeel.pdf

Apeel Sikkerhedsdatablad 2:

http://www.oateslaboratories.com/documents/downloads/msds/cr/apeel.pdf

Artikel : Denne Bill Gates-støttede start-up bekæmper verdens sult ved at få dine avocadoer til at holde længere:

https://www.cnbc.com/2018/12/31/bill-gates-backed-apeel-sciences-makes-fruit-avocados-last-longer.html

Artikel : https://corporate.asda.com/newsroom/2021/11/19/asda-is-the-first-uk-retailer-to-introduce-apeels-plant-based-protection-to-increase-shelf-life-and-help-reduce-food-waste


Lavet af Luxury Travel Master

I Kina arbejder de på højtryk for at udvikle og producere kunstigt mad – bl.a plastik ris, nudler med formaldehyd og borax, kunstigt tofu indeholdende gips, boller med aluminiumsulfid, plastik lignede kunstige æg, kunstig te med giftig blykrom for at tilføje farve, kunstig honning tilført majssirup, kunstigt lamme og oksekød, eftersom oksekød efterhånden er blevet dyrt, at det blevet populært at lave det kunstigt, bl.a af kylling, and eller gris, blandet med oksekødssmag og gelatin, indvolde og selvdøde køer eller gamle grise…!

Se med her, virkelig skræmmende video (godt (!!!!!) man ikke bor i Kina) :


Hvad er kerneolie fx? Se link :

https://health.clevelandclinic.org/seed-oils-are-they-actually-toxic


Læs også :

*
*
*
*Loading